Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Zde naleznete informace k maturitním zkouškám, které se budou konat ve školním roce 2020/2021.

Stáhněte si:

POZOR!!! AKTUALIZACE TERMINŮ:

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

1.  SPOLEČNÁ ČÁST MZ  

= didaktické testy viz Model maturitní zkoušky 2020/2021 

2.  PROFILOVÁ ČÁST MZ

ČESKÝ JAZYK

Český jazyk – písemná práce (40 % celkového hodnocení)
Rozsah: minimálně 250 slov.
Časový limit: 110 minut včetně času na volbu zadání.
Počet zadání: nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, žák si po zahájení zkoušky zvolí jedno zadání.
 
Český jazyk – ústní zkouška (60 % celkového hodnocení)
Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Témata: Z maturitního seznamu 60 literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl.

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk – maturitní témata pro obory:

Cizí jazyk – písemná práce (40 % celkového hodnocení)
Rozsah: minimálně 200 slov.
Časový limit: 70 minut včetně času na volbu zadání.
Počet zadání: 2 (obecné a odborné), žák si po zahájení zkoušky zvolí jedno zadání.
Pomůcky: překladový slovník.
 
Cizí jazyk – ústní zkouška (60 % celkového hodnocení)
Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.
Témata: 20 formou pracovního listu, pracovní list obsahuje 3 části:
               1. otázky k tématu (dle osnovy)
               2. popis a porovnání obrázků vztahujících se k danému tématu, diskuze k danému tématu
               3. žákův samostatný projev na dané téma s příkladem z praxe k danému odbornému či 
                   obecnému tématu 
                  (2.nebo 3.část pracovního listu obsahuje odbornou slovní zásobu, v případě, že tato 
                   odborná slovní zásoba není součástí daného tématu).

 

 

obor Informační a komunikační technologie

 

obor Podnikání

 

obor Autotronik

 

obor Provozní technika

 

3.  PRAKTICKÁ MZ

 

 

 

 

 

Odkazy

Více informací se můžete dovědět na stránkách: