Informativní schůzka pro budoucí první ročníky

ZDE

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

Informace k autoremeduře odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Na základě počtů přijatých zápisových lístků informujeme, že zatím nedošlo k zaplnění všech nově otevíraných tříd na maximální možný počet žáků. Z tohoto důvodu budeme od pondělí 16.5.2022 v rámci autoremedury vyhovovat odvoláním proti nepřijetí v pořadí, v jakém se uchazeči bodově umístili v přijímacím řízení tzv. pod čarou. Kritérium umístění je jediným kritériem pro přijetí. Každého zákonného zástupce žáka budeme kontaktovat telefonicky, jakmile se uvolní místo. Další místa se následně uvolní po vyhodnocení přijímacího řízení uchazečů konajících náhradní termín nebo v případě, že si již přijatí uchazeči vezmou zpět zápisový lístek na základě odvolání na jinou školu, případně své odvolání proti nepřijetí na naši školu stáhnou.

Je tedy možné, že budeme volat i v pozdějších dnech. Prosím, dále vyčkávejte, zdali se uvolní další místa.

 

V tuto chvíli neplánujeme  vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení.

 

Všem nepřijatým uchazečům doporučujeme sledovat stránku školského odboru MHMP, sekci „Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení“ – zde je aktualizován  seznam škol vyhlašujících další kola přijímacího řízení:

https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023

  1. Na základě četných dotazů upozorňujeme, že uchazeči cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. (UA), stejně jako ostatní uchazeči nekonající zkoušku z ČJL podle § 20 školského zákona, budou zařazeni do výsledného pořadí dle tzv. redukovaného pořadí.
  2. Metodika redukovaného pořadí – viz příloha.
  3. Výsledné pořadí přijímacího řízení žáků z UA na SŠAI je dle této metodiky.

Maturitní obory

Informační technologie

Multimediální komunikace

Autotronik

Učební obory

Automechanik

Autolakýrník

Karosář

Autoelektrikář

Nástavbové obory

Podnikání

/2-leté denní/