Informace pro uchazeče

Přijímací řízení

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ: S016 | 242456105 | 242456107 | kamila.krajickova@skolahostivar.cz | iva.koncinska@skolahostivar.cz

s

INFORMACE

2. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči,

vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky: 21. – 24. květen 2025

Podrobnosti k jednotlivým oborům uvedeny zde v kritériích. Upozorňujeme, že základním kritériem je dosažení minimální hranice 20 bodů z MAT v JPZ a minimální hranice 20 bodů z JPZ z ČJ v 1. kole.

Volná místa nabízíme v těchto oborech:

1.     Čtyřletý maturitní obor:

Gymnázium elektromobility (79-41-K/41)- 21 volných míst

Gymnázium multimédií (79-41-K/41) – 4 volná místa

2.     Nástavbové maturitní obory
Autotronik (39-41-L/51), denní studium – 28 volných míst
Autotronik (39-41-L/51), dálkové studium – 29 volných míst

Podnikání (64-41-l/51), denní studium – 24 volných míst

Nabízené obory s volnými místy uvidíte v systému Dipsy. 

p

INFORMACE

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY – JARO 2024

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme kritéria přijímacího řízení na naší škole – JARO 2024.

Tiskopisy:

POZOR!!! Přihláška má 2 strany.

Na obor vzdělání s maturitní zkouškou 39-41-L/51 Autotronik (nástavba – denní, dálková) jsou přijímáni žadatelé s výučním listem výhradně v oborech Mechanik opravář motorových vozidel nebo Autoelektrikář (dle NV č. 211/2010 Sb.) Z jiných ukončených oborů vzdělání s výučním listem žadatelé nepřijímáme.

Tiskopisy a aktualizované informace najdete na stránkách: https://www.prihlaskynastredni.cz/

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ.

OBORy:

Školní rok 2024/2025

Počet tříd střední školy v následujícím členění: střední škola
kód oboru:
název oboru:
forma vzdělávání: (mimo denní formy)
max. počet otevíraných tříd:
max. počet přijímaných žáků:
23-55-H/02
Karosář
1
15
23-61-H/01
Autolakýrník
1
15
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
2
60
26-57-H/01
Autoelektrikář
zkrácené studium
1
30
39-41-L/01
Autotronik
2
60
18-20-M/01
Informační technologie*
3
90
79-41-K/41
Gymnázium
2
60
64-41-L/51
Podnikání**
1
30
39-41-L/51
Autotronik**
1
30
39-41-L/51
Autotronik**
dálková
1
30

*) Obor Informační technologie – 60, obor Multimediální komunikace – 30.

**) Přijímání do oboru bude možné v případě splnění podmínky dle Vyhlášky č. 13/2005 Sb.,
Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, § 2, odst. 3 „Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17“.

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

všechny obecné informace k přijímacímu řízení v školním roce 2024/2025 jsou uvedeny na tomto odkazu:

https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Je zde oddělení: Pro rodiče a žáky: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html. Zde naleznete zatím známé  informace. 

Doporučujeme projít si sekci: Nejčastější dotazy https://www.prihlaskynastredni.cz/dotazy.html

Algoritmus pro umístění uchazečů na střední školy: https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4

GYMNÁZIUM

SCHVÁLENÉ

4leté obory vzdělání

s maturitní zkouškou

zaměření | MULTIMÉDIA

zaměření  | ELEKTROMOBILITA

Maturitní obory

4leté obory vzdělání

s maturitní zkouškou

Informační technologie

Multimediální komunikace

Autotronik

4letý obor vzdělání

s výučním listem a obor

vzdělání s maturitní

zkouškou

Učební obory

3leté obory vzdělání

s výučním listem

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Autolakýrník

Karosář

Autoelektrikář

ROČNÍ ZKRÁCENÉ DENNÍ STUDIUM

Nástavbové obory

obory vzdělání

nástavbového studia

s maturitní zkouškou

Podnikání

/2-leté denní/

Autotronik

/2-leté denní/

/3-leté dálkové/ 

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53