Maturitní obor

GYMNÁZIUM ELEKTROMOBILITY

 

 

 

GYMNÁZIUM

zaměření: ELEKTROMOBILITY

Kód oboru: 79–41–K/41 
Kapacita: 30 studentů

Profil absolventa

Profil absolventa odpovídá přírodovědnému gymnáziu a je dotvářen odborným zaměřením. Cílem odborného zaměření je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů, zejména elektrotechniky a strojního inženýrství, s hlavním cílem přípravy ke studiu na vysokých školách technického zaměření. Žák je schopen uplatnit kreativní myšlení v technické oblasti. V oblasti elektrotechniky provádí samostatně různé druhy měření a vyhodnotí výsledky měření. K profilaci dochází během celého studia prostřednictvím volitelných a nepovinných předmětů, či úzce zaměřených seminářů.

Pokud se absolvent rozhodne v dalším studiu již nepokračovat, ale chce využívat získané znalosti v praxi, může se na škole vyučit ve zkráceném studiu oboru vzdělání Autoelektrikář a tím získat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle zákona č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Profil absolventa:

Absolvent Gymnázia je středoškolsky vzdělaný člověk se všeobecným rozhledem a klíčovými obecnými kompetencemi pro uplatnění v praxi a občanském životě, případně je plně disponován k následnému vysokoškolskému či jinému terciárnímu vzdělávání. Disponuje k tomu účelu systematickou a vyváženou strukturou vědění, je schopen přistupovat k informacím tak, že je v praxi uplatňuje ve smysluplném kontextu a je připraven a motivován své vědomosti a dovednosti dále rozvíjet v praxi i následném studiu. Absolvent má po ukončení studia předpoklady ke kreativnímu přístupu při řešení pracovních a studijních úkolů a ke kompetentnímu zvládání situací a samostatnému konání.

SKLADBA Maturitní ZKOUŠKy

Matematika | ústní zkouška

Automobily | ústní zkouška

Elektrotechnika a Elektrotechnická měření | ústní zkouška

Moderní zázemí

Jsme hrdí, že se naši studenti mají možnost vzdělávat prostřednictvím tzv. Centra interaktivní výuky. K dispozici mají čtyři učebny, které jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi. Centrum vzniklo pod patronátem společného projektu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy, zaměřeného na podporu pražského školství.

Záměrem realizátorů projektu bylo do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie.

Kontaktujte nás

Máte otázky?