WEILOVKA

místo, kde se potkává teorie a praxe

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Od 11. 3. 2020 se ZAKAZUJE osobní přítomnost žáků SŠAI ve školách a školských zařízeních podle zákona 561/2004 Sb.. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. Mimořádné opatření ZDE.

Seznam přihlášených uchazečů

ZDE

MATURITY

UPOZORNĚNÍ

Vážení žáci, rodiče,
v současné době se nejedná o běžný prázdninový režim, nýbrž že se budete vzdělávat mimo prostory školy. Takové pojetí současné situace odpovídá i metodice a požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Výjimečná situace vyžaduje výjimečné činy. Ano, nejsme na to všichni zcela připraveni.
Buďte si tedy vědomi, že i v těchto dnech budete úkolování svými vyučujícími a za tyto úkoly nesete odpovědnost a budete také hodnoceni. Veškerá komunikace a zadávání úkolů probíhá buď prostřednictvím emailu nebo domluvených aplikací s vašimi vyučujícími (např. Bakaláři).
Po návratu do běžného režimu se tedy nebude možné odvolávat proti hodnocení vaší mimoškolní práce s tím, že jste o úkolech nevěděli. Takto získané známky budou součástí hodnocení, z něhož se bude vycházet při klasifikaci na závěr školního roku.

Mějme klidné dny a neztrácejme optimismus. Zvládneme to.

Ing. Milan Vorel
ředitel školy

Nabídka krizové intervence pro žáky, rodiče a zaměstnance školy

ZDE

OZNÁMENÍ

Ve šk. roce 2019/2020 se ruší odborná praxe pro IT, MMK a Podnikání. Ruší se i maturitní a absolventský ples.

Střední škola automobilní a informatiky získala v 6. ročníku ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 6. místo v oblasti Hlavní město Praha.

Proč k nám

Moderně vybavené zázemí

Propojení teorie s praxí

w

Přátelská atmosféra

Maturitní obory

Informační technologie

Multimediální komunikace

Autotronik

Učební obory

Automechanik

Autolakýrník

Karosář

Autoelektrikář

Nástavbové obory

Podnikání

/2-leté denní/

/3-leté dálkové/

Provozní technika

Aktuálně

Divadelní představení „Romeo a Julie“

Divadelní představení „Romeo a Julie“

Klub Weilova i letos přispěl finančně žákům na kulturní vyžití v podobě divadelního představení. Komunikace s divadly započala v říjnu 2019, po několika pokusech byla navázána užší spolupráce s Divadlem na…

číst více
DOD FEL ČVUT PRAHA

DOD FEL ČVUT PRAHA

V pátek 7.2.2020 se studenti naší školy ze třídy I 4.B za doprovodu paní učitelky RNDr. Hanky Lachnittové zúčastnili dne otevřených dveří na FEL ČVUT Praha, na Karlově náměstí a v Dejvicích. V dopoledních hodinách se studenti se zájmem o…

číst více
Gratulace žákům

Gratulace žákům

Ocenění žáků Při předání pololetních vysvědčení byli oceněni žáci s vyznamenáním. Obdrželi příspěvek od Klubu Weilova. Všem jim gratulujeme a pevně věříme, že v příštím pololetí je budeme moci ocenit znovu a, že se k nim připojí i další. Dále jsme mohli...

číst více
Úspěšný Den otevřených dveří

Úspěšný Den otevřených dveří

Děkujeme za váš velký zájem. Věříme, že jsme spolu strávili příjemné odpoledne při ukázkách našich prostor, odborných učeben, odpočinkových zón. Při představení všech oborů, jak učebních (autoobory), tak i studijních…

číst více
Smysluplný projekt Můžeš podnikat

Smysluplný projekt Můžeš podnikat

Můžeš podnikat | Pestrý týden   Během Pestrého týdne měli studenti příležitost účastnit se programu Můžeš podnikat. Jde o nezávislý program pro studenty středních škol. Cílem tohoto programu je inspirovat studenty k podnikavosti. Do škol přichází úspěšní...

číst více

Řízená pedagogická praxe posluchačů IVP ČZU v Praze

SŠAI Weilova 4, Praha 10 je školou,  ve které probíhá řízená pedagogická praxe posluchačů IVP ČZU.
Z těchto důvodů se řádné výuky, s vědomím vedení školy, průběžně účastní posluchači oboru učitelství odborných předmětů v programu celoživotního vzdělávání (náslechy, výukové hodiny, výstupy).
Duben 2020
Červenec 2020
No event found!