Ocenění „PRAŽSKÝ UČITEL 2024“

Dne 5. 6. 2024 proběhlo slavnostní vyhlášení již 6. ročníku ankety Pražský učitel 2024 v Clam-Gallasově paláci za osobní účasti radního HMP pro oblast školství, sportu a volného času pana Mgr. et Mgr. Antonína Klecandy, MBA, paní ředitelky odboru školství, mládeže a sportu HMP  paní Mgr. Lenky Němcové  a předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP pana  Jiřího Brůžka.

Hodnoticí komise vybrala i tento ročník pedagoga z našich řad. Jedná se o vedoucího předmětového týmu motorových vozidel pana Bc. Ivana Chvátala.

Děkujeme mu za jeho práci pro naše žáky, zejména za práci nad rámec povinností a rovněž blahopřejeme k ocenění.