Literární soutěž ArtBotič 2024 – úspěch naší školy

Weilovka slaví úspěch na literárním poli. V posledním květnovém týdnu se v nádherných prostorách refektáře Emauzského kláštera konalo slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže. Téma letošního roku znělo: „S otevřenou myslí pozoruji proměny světa.“ Záštitu nad akcí převzaly Magistrát hl. města Prahy a MČ Praha 2. Ředitelka společnosti ArtBotič Helena Bendová předala oceněnému diplom s knižní odměnou. Za pedagogický sbor se galavečera zúčastnila Mgr. Hana Kalenská, která vyučuje předmět ČJL ve třídě T3.A.

A zde je náš žák oceněný ve III. kategorii (16-26 let) – poezie

Daniel Hruška (třída T3.A) – 2. místo

Gratulujeme!