Automobileum 2022

Automobileum 2022

Ve dnech 16. – 17. 5. 2022 se naše škola spolu se školou SOU Radotín zúčastnila za kraj Hl.Praha celorepublikové dopravní soutěže Automobileum 2022…