Výzva pro rodiče

Výzva ŠR Školská rada při SŠAI sděluje rodičům, kteří by měli zájem zastupovat neplnoleté žáky v tomto orgánu školy, že se mohou přihlásit.   Informace:  Ing. D. Boušová |    Funkci a činnost ŠR naleznete na stánkách školy:...
Umění, foto a já – 8. ročník

Umění, foto a já – 8. ročník

V průběhu tohoto školního roku proběhl již 8. ročník školní soutěže Umění, foto a já. Soutěž je určena všem žákům prvních ročníků maturitních oborů…