Čtenářský klub v angličtině

Čtenářský klub v angličtině

Books are a uniquely portable magic. ČTENÁŘSKÝ KLUB V ANGLIČTINĚ Jedeme! Covid nekovid! Rozjíždíme nový čtenářský klub v angličtině. Jestli ráda nebo rád čteš, bude tě tahle jízda krajinou anglicky psané literatury bavit. Po každém čtení bude následovat...

Výzva pro rodiče

Výzva ŠR Školská rada při SŠAI sděluje rodičům, kteří by měli zájem zastupovat neplnoleté žáky v tomto orgánu školy, že se mohou přihlásit.   Informace:  Ing. D. Boušová |    Funkci a činnost ŠR naleznete na stánkách školy:...