Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 pro obor AUTOELEKTRIKÁŘ

Dne 26. 5. 2022 vyhlásil ředitel Střední školy automobilní a informatiky v Praze 2. kolo přijímacího řízení 2022-2023

pro obor:

Termín odevzdání přihlášek: 10. 6. 2022

Termín zveřejnění výsledků: 13. 6. 2022