Kód oboru: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Učební plán

Učební plán Autoelektrikář

Anotace

V souladu s poptávkou na trhu práce obnovujeme na naší škole učební obor 26-57-H/01 Autoelektrikář ve zkrácené formě denního studia. Cílem studia je nabídnout další vzdělávaní zejména absolventů oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ale i dalším absolventům středních škol, tak aby po ukončení studia mohli vykonat zkoušku podle § č. 250. Na základě kvalifikačních požadavků našich sociálních partnerů, kteří vytvářejí pracovní příležitosti pro naše absolventy, je tato zkouška nezbytná pro odbornou způsobilost při opravách vozidel s hybridním nebo elektrickým pohonem. Žáci se seznámí i s prvky informačních technologií, které se objevují stále častěji v konstrukci a provozu motorových vozidel.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru 26-57-H/01 Autoelektrikář je středoškolsky vzdělaný odborník se zaměřením na opravy motorových vozidel, zejména na opravy vozidel s hybridním a elektrickým pohonem. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel s přihlédnutím k požadavkům z elektrotechniky.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.