V průběhu tohoto školního roku proběhl již 6. ročník školní soutěže Umění, foto a já.

Soutěž je určena všem žákům prvních ročníků maturitních oborů a prolíná se předměty společenskovědními (CJL, DEJ) a informačními (IKT, DIM).
Ze soutěžních prezentací porota vybrala tři nejlepší práce. Jejich autoři se sešli na přátelské popovídání v ředitelně školy, byli oceněni diplomem a drobnými dárky. Třetí místo obsadil Tomáš Tuček z T1.A, druhé místo Vojtěch Vrkoslav, taktéž z T1.A. Místo první – David Doležal – I1. B.
Gratulujeme!