Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů | studijní obor 18-20-M/01 – Informační technologie

| školní rok 2020–2021

Průběh praktické zkoušky z odborných předmětů

Praktické zkoušky se budou konat ve dnech 26. 4. – 29. 4. 2021

26. 4. – 27. 4. 2021 – I4.A, I4.B

27. 4. – 29. 4. 2021I4.B

Harmonogram praktické zkoušky z odborných předmětů

7:40 hod – zahájení a losování témat, administrativa

8:00 hod   – práce na PC a PEL tématech v určených učebnách

15:00 hod – odevzdání práce a ukončení praktické zkoušky


Pozn. Společenský oděv nutný.