Dne 15. 10. 2019 od 8.30 do 15.00 hod. se v Muzeu PČR, Ke Karlovu 453/1, Praha 2 uskuteční v pořadí na již čtvrtý workshop, který pořádá Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy pod názvem: „Staňte se jedním z nás – přijďte si vyzkoušet den ve službě pražského policisty“.

Tak jako v minulosti, i tento workshop bude realizován zážitkovou formou, to znamená, že si účastníci na „vlastní kůži“ mohou vyzkoušet práci policisty z útvarů dopravní, cizinecké či pořádkové policie. Přítomní budou i policisté ze Speciální pořádkové jednotky, Pohotovostní motorizované jednotky a kriminalisté z Odboru kriminalistických technik a expertíz.
Oproti minulosti máme pro Vás celkem tři novinky, které jistě říjnový workshop obohatí a bude pro žáky ještě zajímavější. Na venkovním doplňkovém stanovišti bude možnost vyzkoušet si testy fyzické zdatnosti, jako při přijímacím řízení k Polici ČR (nutný sportovní oděv a obuv). Podrobnosti k jednotlivým disciplínám (člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1 km), včetně limitů, naleznete na našich internetových stránkách. Je však třeba podotknout, že pro případnou nepřízeň počasí však nebude možné tzv. „fyzičky“ provést (bezpečnostní riziko). Předpokládá se, že čas zahájení fyzických prověrek zdatnosti bude stanoven ve dvou až třech intervalech – např. v 09:30 a v 11:00 hod. (12:30) – podle zájmu, vždy max. po 30-ti žácích. V případě úspěšného absolvování fyzických testů obdrží žáci doklad o jejich absolvování v rámci workshopu, který bude mít platnost 1 rok. Z uvedeného vyplývá, že, podá-li si Váš žák žádost o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR (předpokladem je však úspěšné zakončení studia), nebude již muset absolvovat fyzické testy v rámci přijímacího řízení k Policii ČR. Ze zkušenosti víme, že tato možnost je pro žáky velmi zajímavá a vítají ji. Je na místě podotknout, že fyzických testů se však nebudou moci účastnit žáci, kteří budou zařazeni do systému střídání na jednotlivých stanovištích (registrovaní žáci) – výjimečné případy lze však konzultovat přímo na místě. Druhou novinkou je pro žáky možnost účastnit se „soutěže“, která souvisí s odpověďmi žáků na „Kvízové otázky“. Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru workshopu a pro úspěšné žáky v odpovědích budou připraveny zajímavé ceny. V neposlední řadě je tu třetí novinka, kterou je možnost účasti většího počtu našich žáků na workshopu – bez registrace (1-2.třídy). Ti si mohou zejména vyzkoušet testy fyzické zdatnosti nebo přihlížet činnosti registrovaných žáků na jednotlivých stanovištích či diskutovat s policisty z přímého výkonu služby