Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska

1. Název

Střední škola automobilní a informatiky

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace zřizovaná Magistrátem hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1

Zřizovací listina

Zřizovací listina změna dle usnesení

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Skolahostivar.cz – Kontakty

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
10200 Praha 10 – Hostivař

OP2 – Bohdalec
U Plynárny 99a
101 00 Praha 10

OP4 – Libuš
Dobronická 1216/28
142 00 Praha 4

   4.3 Úřední hodiny

SŠAI 8:00 – 16:00
OP 4 7:00 – 15:00
OP 2 7:00 – 15:00

 

   4.3 Kontakty

Název kontaktu Oblast Kontaktní údaj
Ústředna 242 456 100
Milan Vorel ředitel 242 456 101
Věra Hampejsová statutární zástupce ředitele 242 456 115
Renata Žďárská zástupce ředitele pro teoretickou výuku 242 456 114
František Neubauer zástupce ředitele pro odborný výcvik 242 456 152
Zuzana Binarová zástupce ředitele za ekonomický úsek 242 456 161
Michaela Harmathová knihovna 242 456 116
Tomáš Šimůnek vedoucí autoškoly 242 456 146
Petra Pořistko sekretariát 242 456 101
Kateřina Palásková personální oddělení 242 456 119
Lucie  Nachtmannová studijní oddělení 242 456 105
Božena Bortová středisko služeb PaM 242 456 178
chata Desná 483 383 238
Dílny OP-2 U Plynárny 99a 242 456 199
Dílny OP-4 Dobronická 28 242 456 195
Recepce Domov mládeže 242 456 191
E-mail
Internet http://www.skolahostivar.cz

    4.5 Čísla faxu

   4.6 Adresa internetové stránky

www.skolahostivar.cz

    4.7 Adresa e-podatelny

Není.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy 51-3733580237/0100
Číslo účtu pro platby stravného 43-7229950217/0100, variabilní symbol 99+číslo žáka

6. IČ

00497070

7. DIČ

CZ00497070

Dokumenty

   8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Koncepce rozvoje

   8.2 Rozpočet

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Rozvaha 2015

Výkaz zisku a ztrát 2015

9. Žádosti o informace

Sekretariát školy Skolahostivar.cz – Informace pro veřejnost o podmínkách práva přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání

Sekretariát školy Skolahostivar.cz – Informace pro veřejnost o podmínkách práva přístupu k informacím

11. Opravné prostředky

Sekretariát školy Skolahostivar.cz – Informace pro veřejnost o podmínkách práva přístupu k informacím

12. Formuláře

Skolahostivar.cz – Ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Skolahostivar.cz – Životní situace

14. Předpisy

   14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Skolahostivar.cz – Řády a nařízení MŠMT.cz – školský zákon

    14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování

    15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Směrnice ředitele SŠAI, Weilova 4, Praha 10 o svobodném přístupu k informacím

    15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

    16.1 Vzory licenčních smluv

     16.2 Výhradní licence

Škola neposkytla žádné licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Skolahostivar.cz – Výroční zprávy