Informace

CERTIFIKÁTY

Cisco

Více info o vzdělávání Cisco

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční – inovativní – modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

V současné době na naší škole pořádáme kurz IT Essential I (Hardware&Software). Úspěšní absolventi kurzu IT Essential I (Hardware&Software) získávají certifikát o dokončení kurzu, který má mezinárodní platnost. Kurz dále připravuje studenty k zvládnutí certifikační zkoušky CompTIA A a částečně pro 3/5 zkoušky EUCIP (IT administrator).

Držitel certifikátu zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.

ECDL

Více info o kurzech ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Za obsah testů, který vychází z ECDL Sylabu, odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL a metodiky testování – ECDL Foundation (ECDL F), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS).
Složit zkoušku ze všech sedmi modulů musí uchazeč během tří let, pak má nárok na vystavení ECDL Certifikátu.

Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.

Autodesk Academia Program

Naše škola získala možnost udělovat našim studentům mezinárodně uznávané certifikáty na produkty firmy Autodesk, protože jsme splnili podmínky pro vstup do Autodesk Academia Programu.

Pro zájemce připravujeme kroužek, ve kterém se budou studenti učit pracovat v programech AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor za účelem získání těchto certifikátů. Zájemci se mohou hlásit u p. uč. Žďárské (kabinet N204), podle počtu zájemců bude následně dohodnut vhodný termín.

Jazykové certifikáty FCE a CAE

Na škole můžete získat i certifikáty z anglického jazyka Cambridge Exams Certificates – pro úroveň B2 (středně pokročilý) certifikát FCE a pro úroveň C1 (pokročilý) CAE. Více informací vám poskytne učitelka anglického jazyka Sylva Bessisso (kabinet N202).

Kurz vyhláška 250

Škola nabízí seminář a zkoušku pro absolvety oborů IT, autotronik a autoelektrikář podle vyhlášky 250 na § 4 osoba poučená a § 5 osoba znalá.
Je vydáno osvědčení o zkoušce nebo poučení. Cena je pro naše absolventy 300Kč za seminář a zkoušku.

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53