CISCO

CISCO

Co je Cisco Networking Academy Program a kurz IT Essential I (Hardware&Software)

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční – inovativní – modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

V současné době na naší škole pořádáme kurz IT Essential I (Hardware&Software). Úspěšní absolventi kurzu IT Essential I (Hardware&Software) získávají certifikát o dokončení kurzu, který má mezinárodní platnost. Kurz dále připravuje studenty k zvládnutí certifikační zkoušky CompTIA A a částečně pro 3/5 zkoušky EUCIP (IT administrator).

Držitel certifikátu zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.

Kurz IT Essential I (PC hardware a software) je 70tihodinový cyklus přednášek, který studentům přiblíží stavební základy informačních technologií.
Náplní kurzu je postavení vlastního osobního počítače, jeho oživení a připojení k internetu a místní síti.
Součástí jsou i informace o místní síťové architektuře a síťových protokolech a utilitách TCP/ IP.

Kurz je zpracován jako e-learningový, tedy kombinuje on-line vzdělávání pod vedením instruktora s praktickými laboratorními cvičeními, které studentům umožňují aplikovat poznatky získané v kurzu při práci v reálném prostředí.
Kurz je navíc přístupný přes centralizovaný portál a LMS systém, který je základem pro Cisco Network Academy Program.
Absolutorium tohoto základního kurzu připraví studenty ke složení zkoušek nutných k udělení certifikátu CompTIA A +, zvládnutí kurzu IT essentials II, pak částečně ke zkouškám na certifikát CompTIA Server+.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu si studenti osvojí mimo jiné následující schopnosti:

  • sestavení počítače a instalace základní desky, pevného disku, disketové mechaniky, CD-ROM a video karty
  • instalace a správa operačního systému Windows
  • přidávání periferních zařízení a multimediálních funkcí
  • znalost místní síťové architektury, síťových protokolů, modelu OSI a utilit TCP/IP
  • připojení počítače k místní síti a internetu

Seznam kapitol kurzu IT Essential I: PC Hardware and Software ke stažení (PDF).

Jak získat certifikát IT Essential I (Hardware&Software)?

Pokud máte zájem získat certifikát IT Essential I (Hardware&Software), vyplňte přihlášku a spolu s požadovanou finanční částkou odevzdejte lektorům. Pro složení testu je nutné doma splnit 12 testů, 2 závěrečné testy ve škole (oba testy jsou v angličtině) a vykonat praktickou zkoušku.

Přihláška uchazeče na kurz CISCO IT Essential I (Hardware&Software)

Požadavky na studenta kurzu

1. Pasivní znalost anglického jazyka – student používá odborné výrazy počítačové angličtiny a rozumí psanému textu.

2. Uživatelská znalost Technického vybavení – student ovládá odbornou terminologii a umí popsat funkčnost, pojmenovat, sestavit a rozebrat základní komponenty počítače.

3. Uživatelská znalost počítačových sítí.

4. Minimální věk účasníka kurzu musí být minimálně 16 let..

Informace pro studenty 1. a 2. ročníku Informační technologie na SŠAI

Základ k úspěšnému zvládnutí mezinárodního certifikátu CISCO IT Essential I je absolvování předmetu Hardware v 1. ročníku a předmětu počítačové sítě ve 2. ročníku. Doporučujeme proto absolvovat tento certifikát až po ukončení 2. ročníku.

Nejbližší termín kurzu:

– pro veřejnost: zatím nebyl vyhlášen žádný termín
– pro studenty SŠAI Weilova: kurz probíhá od 1. 9. 2014

Ceník kurzu IT Essential I (Hardware&Software):

Absolvování kurzu je u nás možné jak pro studenty, tak i pro veřejnost.

Kurz Cena bez DPH Cena s DPH
Pro veřejnost 2520,- Kč 3 000,- Kč
Pro studenty SŠAI 1260,- Kč 1 500,- Kč

Důležité odkazy:

Lektoři – kontakt: