České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu 5. června od 10.00 hodin již třinácté setkání a prezentaci prací studentů středních škol s názvem StreTech 2019.

Akce se uskutečnila v budově Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT (Technická 4, Praha 6). Cílem setkání je umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům představit výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení. Úspěšně již proběhlo dvanáct ročníků (v letech 2007 až 2018) tohoto setkání zástupců řady významných středních škol z celé republiky.

Práce na StreTech 2019 mohou být individuální nebo kolektivní a prezentované buď formou posteru, nebo modelu, případně ukázkami na notebooku. K prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro StreTech nejsou nijak omezená.

Přihlášení a výběr prací je ponechán na uvážení vedení středních škol. Mohou to být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Každému je vytvořen na setkání prostor, ve kterém se může představit, přiblížit svůj exponát a zodpovědět dotazy návštěvníkům expozice. Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník na CD, který obdrží jak prezentující studenti, tak jejich střední škola. Pro širokou veřejnost jsou jak sborník z  letošního, tak i z předcházejících ročníků dostupné na webových stránkách akce.

Naši zástupci prezentovali automobil Kaipan – stavebnici, kterou sestavili mistři odborného výcviku spolu se studenty oboru automechanik. Za organizaci výstvavy děkujeme paní učitelce Haně Lachnittové.