Ve dnech 27. – 29. května 2019 se v Polské Poznani konala soutěž Car Mechanic Junior Evropa 2019.

Této mezinárodní soutěže se zúčastnili zástupci 9 evropských odborných škol ze Slovinska, České republiky, Slovenska, Litvy, Makedonie, Francie, Turecka a Rakouska.
Soutěž se koná každoročně na přelomu května a června. Její historie sahá až do roku 2000, kdy se poprvé konala v Brně. Soutěž je skvělou příležitostí k výměně zkušeností v oblasti odborného vzdělávání v auto-oborech. Mladí účastníci mají navíc možnost trénovat své jazykové dovednosti (vyžaduje se angličtina).
První den se účastníci potýkají s obtížným teoretickým testem (100 testovacích úkolů s možností několika správných odpovědí musí vyřešit během jedné hodiny). Další den je ve znamení praktických úkolů, včetně servisu, diagnostiky a oprav více a více technologicky vyspělých automobilů. Soutěžní den praktických úkolů je pro účastníky extrémně vyčerpávající. Pro každého je připraveno 8-9 úkolů z různých oblastí. Časomíra na zvládnutí úkolů je nastavena na 30 minut.

V soutěži Car Mechanic Junior Evropa 2019 zastupovali Českou republiku dva reprezentanti středních škol: za SŠAI Praha – Jiří Čadek a za ISŠA Brno – Martin Hon. Náš zástupce skončil na vynikajícím třetím místě a družstvo ČR obsadilo místo druhé.

„Příprava našich žáků až do finálního výběru spočívala na učitelích odborných předmětů. Jmenovitě děkujeme panu učiteli Ing. Vítovi Melounovi a učitelům odborného výcviku: Ing. Janu Vackovi, Ing. Romanovi Körberovi, Michalu Klíčníkovi a Bc. Martinu Pleskotovi. Dík patří i ostatním učitelům, kteří žáky do soutěží nominovali už počátkem školního roku.“ poděkoval zástupce ředitele SŠAI pro odborný výcvik, pan Ing. František Neubauer.