Certifikace

ECDL

AKREDITOVANÉ STŘEDISKO PRO TESTOVÁNÍ

Akreditované středisko ECDL

Co je ECDL a k čemu je mi dobré?

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Za obsah testů, který vychází z ECDL Sylabu, odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL a metodiky testování – ECDL Foundation (ECDL F), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS).
Složit zkoušku ze všech sedmi modulů musí uchazeč během tří let, pak má nárok na vystavení ECDL Certifikátu.

Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.

O testovacím středisku:

Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL, které má svou vlastní akreditovanou testovací místnost a také své vlastní testery. Akreditovaná testovací místnost je vybavena 15ti počítači s LCD monitory.
Akreditované testovací platformy jsou:

 • Windows XP CZ, Windows Explorer CZ, Office 2003 CZ, Internet Explorer CZ
 • Windows XP CZ, Windows Explorer CZ, Office 2007 CZ, Internet Explorer CZ
 • Windows 7 CZ, Windows Explorer CZ, Office 2010 CZ, Internet Explorer CZ

Jak získat ECDL?

Pokud máte zájem získat certifikát ECDL (balík ECDL Komplet), je nutné vyplnit přihlášku, kterou odevzdáte osobně spolu s platbou v KNIHOVNĚ. Testování probíhá každý měsíc a přesný termín je vyvěšen v knihovně.

Přihláška uchazeče na ECDL testování

 • M2 – Základy práce s počítačem a správa souborů
 • M3 – Zpracování textu
 • M4 – Práce s tabulkami
 • M5 – Použití databází
 • M6 – Prezentace
 • M7 – Základy práce s internetem a komunikace
 • M9 – Úpravy digitálních obrázků
 • M10 – Tvorba webových stránek
 • M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Více informací o obsahu ECDL najdete v Sylabu.

Plánované termíny testování:

Nejbližší termín testování: na termín se informujte e-mailem či telefonicky.

Ceník:

Testování je u nás možné jak pro studenty, tak i pro veřejnost.

Produkt Studenti * Veřejnost
bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH
ECDL Index
Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL testování. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované testy. Tento doklad je podkladem pro vydání ECDL Certifikátu, případně Osvědčení ECDL Start.
702,- vč. DPH 702,- vč. DPH
Duplikát ECDL Indexu
Vystavení duplikátu licenčního dokladu na jméno uchazeče.
126,- 150,- 126,- 150,-
Osvědčení ECDL Start
Vystavení dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu.
68,- 81,- 68,- 81,-
Duplikát osvědčení ECDL Start
Vystavení duplikátu dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu.
84,- 100,- 84,- 100,-
ECDL Certifikát (včetně karty)
Vystavení dvojjazyčného dokladu včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty dokládající úspěšné absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu.
105,- 125,- 105,- 125,-
Duplikát ECDL Certifikátu
Vystavení duplikátu dokladu nebo plastové karty o úspěšném absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu.
147,- 175,- 147,- 175,-
Jednotlivý test
Služba testovacího střediska pro držitele ECDL Indexu v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu.
168,- 200,- 210,- 250,-
Minitest
Zvýhodněná minisada skládající se z ECDL indexu a jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu.
668,- 795,- 710,- 845,-
ECDL Start
Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu, ze čtyř testů z libovolných modulů ECDL Sylabu a osvědčení ECDL Start.
1 176,- 1 400,- 1 471,- 1 750,-
ECDL Komplet
Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu, osmi testů (7 + 1 opravný) z libovolných modulů ECDL Sylabu a certifikátu ECDL (včetně karty).
1 849,- 2 200,- 2 311,- 2 750,-

*) Sleva pro studenty platí pro studenty i jiných škol.

Důležité odkazy:

Kontakt:

 • Ing. Pavla Železová – Manažer střediska ECDL
  E-mail: pavla.zelezova@skolahostivar.cz
  Telefon: +420 242 456 127
  Adresa: Kancelář N203 (Weilova 4, Praha 10 – Hostivař)
 • Michaela Harmathová – Asistent manažera střediska ECDL
  E-mail: michaela.harmathova@skolahostivar.cz
  Telefon: +420 242 456 116
  Adresa: Knihovna školy (Weilova 4, Praha 10 – Hostivař)
  • Jan Brož – Tester ECDL
   E-mail: jan.broz@skolahostivar.cz
   Telefon: +420 242 456 149
   Adresa: Kancelář N304 (Weilova 4, Praha 10 – Hostivař)

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53