Závěrečné zkoušky

3. 12. 2019 | Písemná zkouška | učebna S204 | od 7:45
4. 12. 2019 | Praktická zkouška | pracoviště OP-2 | od 7:00
11. 12. 2019 | ústní zkouška | učebna S101 | od 7:45