Klub Weilova z. s. při Střední Škole Automobilní a Informatiky

Vás zve na

zasedání Shromáždění členů Klubu Weilova z. s.,

 

které se bude konat 19. listopadu 2019 v 16.30 hodin v jídelně školy | Praha 10 – Hostivař, Weilova 4.

 

 Program zasedání Shromáždění členů Klubu Weilova z. s.:

  1. Zpráva o činnosti školy a KW za uplynulé období
  2. Výběr nových členů Výboru Klubu
  3. Návrh a schválení rozpočtu Klubu Weilova na školní rok 2019/2020 (dle návrhů zaslaných mailem do 30. 9. 2019)
  4. Prostor pro dotazy, diskuse

 

 

Na Vaši účast i aktivní spolupráci se těší

 

Ing. Milan Vorel | ředitel školy

Kateřina Palásková | předseda KW

Alena Tunzerová | členka KW

                                                                                                                                                                                                                                              

 

Vyvěšeno 31. 10. 2019