AKTIVITy

VOLNOČASOVÉ

Posilovna

Posilovna pro osobní tréninky mimo výuku je zpoplatněna částkou 300 Kč na celý školní rok, vstup je povolen pouze s vydanou průkazkou.

Postup k získání průkazky:

 • 1. Zaplatit v pokladně školy (2. patro nová budova N217 ) 300 Kč na rok
 • 2. Doklad o zaplacení předložit kterémukoli učiteli TEV, který dá svůj souhlas podpisem na paragon
 • 3. Požádat o vyhotovení průkazky u pracovníků ICT (3. patro nová budova N302) p. Svačina, p. Brož (předložit doklad o zaplacení)
 • 4. V době, kdy probíhá výuka TEV (cca od 8:00 do 17:00hod.) požádat s platnou průkazkou příslušného vyučujícího o vpuštění do posilovny, ten si ponechá a po skončení cvičení ji vrátí zpět
 • 5. Převléci se do cvičebního úboru v osobní skříňce v šatnách
 • 6. Dodržovat platný řád posilovny, zejména bezpečnostní a hygienické zásady (cvičit minimálně ve dvojici, ve cvičebním úboru, sportovní obuvi nebo pantoflích a s ručníkem)

DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Více informací zde

Kontakt: Marcel Kukuczka
E-mail: marcel.kukuczka@skolahostivar.cz

 

Programování na platformě Arduino

Pro zájemce o moderní technologie se zálibou v programování a tvoření základních jednotek počítačů vznikne kurz Arduino, který bude probíhat jednou týdně a povede jej Ladislav Musel, u kterého také získáte podrobnější informace (kabinet N303.)

Klub mladých diváků

Organizace

Klub mladých diváků organizuje PT HSV (J. Čapková, E. Mašatová)

Nábor uchazečů je vždy na začátku školního roku (všichni učitelé PT HSV).

Členství je otevřené pro všechny zájemce z řad studentstva, eventuálně i učitelů.

Zvýhodněný celkový poplatek – 500 Kč na 4 divadelné představení v průběhu školního roku.

Tituly dle nabídky vybírají J. Čapková, E. Mašatová.

Cíle

 • doplněk k výuce – využití k maturitě
 • rozvíjení mimoškolních aktivit
 • rozvíjení kulturního přehledu
 • rozvíjení mimoškolních (neformálních) vztahů mezi pedagogy a žáky
 • společenské vystupování (dress code, pravidla chování)

Kontakt

Pro více informací kontaktujte:

Jaroslava Čapková
Eleni Mašatová

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53