1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy

4. Základní informace k životní situaci

Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole probíhá dle zák. 561/2004 Sb.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je ukončená 9. třída základní školy, u nástavbového studia výuční list.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné přihlášky ke studiu v určeném termínu osobně nebo poštou, v případě příloh se přikládají vždy ověřené kopie. Nepovinně je možno přiložit prohlášení o zájmu o obor.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Střední škola automobilní a informatiky

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Přihlášky lze zaslat poštou na adresu školy nebo odevzdat osobně v pracovní době v sekretariátu školy, případně na studijním oddělení. V případě nepřítomnosti převezme přihlášku i pracovník recepce školy. Odkaz na kontakty a prac. dobu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou, podepsanou přihlášku s prospěchem, potvrzeným základní školou nebo přiloženými ověřenými kopiemi vysvědčení 8. a 9. třídy, v případě nástavbového studia ověřenými kopiemi vysvědčení 3. ročníku a výučního listu. U učebních oborů je nutné potvrzení lékaře.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška – vydá ZŠ, studijní odd. SŠAI, je ke stažení zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přihlášky k dennímu studiu je nutno podat do 15. března, k dálkovému studiu do 20. března. Rozhodnutí bude vydáno 22. dubna. Skolahostivar.cz – Přijímací řízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zákonný zástupce nezletilých uchazečů.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Uchazeči oborů s maturitní zkouškou vykonají v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušku (netýká se nástavbových oborů), uchazeči s horším prospěchem na ZŠ absolvují pohovor. V obou případech budou vyrozuměni pozvánkou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Webové stránky školy

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se dle zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 671/2004 Sb. v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

MŠMT.cz – Právní předpisy k organizaci přijímacího řízení na středních školách – říjen 2015

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě rozhodnutí o nepřijetí uchazeče se zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může písemně odvolat do 3 pracovních dnů po převzetí rozhodnutí k Magistrátu hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Střední školy automobilní a informatiky, Weilova 4, 102 00 Praha 10, k jehož rukám je adresováno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou.

21. Nejčastější dotazy

Skolahostivar.cz – Přijímací řízení

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

MŠMT.cz – Přijímání na střední školy a konzervatoře
Přijímací řízení SŠ 2016

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Sekretariát SŠAI

26. Kontaktní osoba

Mgr. Věra Hampejsová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace