1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žáka střední školy

4. Základní informace k životní situaci

Žádost žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o opakování ročníku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel je žákem naší školy. Podává písemnou žádost podle §66 zákona 561/2004 Sb.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Střední škola automobilní a informatiky

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost lze zaslat poštou na adresu školy nebo odevzdat osobně v pracovní době v sekretariátu školy, případně na studijním oddělení. V případě nepřítomnosti převezme žádost i pracovník recepce školy. Odkaz na kontakty a prac. dobu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyjádření třídního učitele a zástupce ředitele

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je ke stažení zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání rozhodnutí – bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, dále dle zákona 500/2004 Sb.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zákonný zástupce nezletilých uchazečů.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Skolahostivar.cz – Formuláře

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se dle zák. 561/2004 Sb. a 500/2004 Sb. v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě rozhodnutí o zamítnutí žádosti se zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může písemně odvolat do 15 pracovních dnů po převzetí rozhodnutí k Magistrátu hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Střední školy automobilní a informatiky, Weilova 4, 102 00 Praha 10, k jehož rukám je adresováno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

MŠMT.cz – Střední vzdělávání

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Sekretariát SŠAI

26. Kontaktní osoba

Mgr. Věra Hampejsová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace