PORADENSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

kdo jsme

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb. Jsme tým erudovaných odborníků v různých oblastech poradenství.

 

důvěra

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

 

zázemí

Členové týmu ŠPP využívají k rozhovorům se žáky, pedagogy i zákonnými zástupci, nově vybudované uzavřené místnosti, určené výhradně k těmto účelům, zajišťující klidné a příjemné prostředí školy.

Kontakt: místnost S207

Naše cíle:

 

 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. docílit vyšší úrovně sociálního klimatu školy
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. předcházet  předčasným odchodům žáků ze vzdělávání
 6. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům
 7. poskytovat metodickou podporu učitelům
 8. koordinovat testování PPP
 9. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 10. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 11. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – KONZULTAČNÍ HODINY
Školní rok 2023/24
Člen týmu
Telefon | e-mail
Konzultační hodiny
Místnost ŠPP: S 207
242 456 137
vždy po předchozí domluvě
Mgr. Klára Limberská
vedoucí týmu ŠPP
metodik prevence
týden A, E, F: pátek 8. 00–9. 00
týden B: úterý 7. 00–8. 00
Ing. Milan Vorel
ředitel školy
pondělí 8. 00–9. 00
Mgr. Tereza Králová
zástupce ředitele školy
242 456 117
středa 15. 00–16. 00
Mgr. Hana Hrádková
výchovný poradce
pátek 8. 00–8. 45
Bc. Emil Pavelka
kariérový poradce, interní přestupy, přijetí do vyššího ročníku
čtvrtek 12. 00–13. 00
Ing. Andrea Vlasáková
kariérový poradce, PR – externí styk s veřejností
čtvrtek 12. 00–13. 00
Mgr. Václav Škvařil
externí šk. psycholog | PPP Praha 10
770 125 406
kontakt a sjednání schůzky:
Mgr. Hrádková
 
Konzultace: kdykoli po domluvě telefonicky nebo mailem.

Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Hodně úspěchů přeje tým pracovníků ŠPP

Kontaktujte nás

Máte otázky?

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53