“ZA MĚNOU”

Než se nám studenti rozutekli na podzimní prázdniny, vydaly se dvě třídy pod vedením paní učitelky Ing. Dagmar Josífové a pana zástupce Dr. Ing. Bohumila Krajči, MBA, LL.M. – I3.C oboru multimediální komunikace a N1.A nástavbového oboru podnikání – na expozici „Za měnou” do Návštěvnického centra České národní banky. 
Studenti si vyzkoušeli zasednout u kulatého stolu jako 7 členů bankovní rady, měli možnost projet se na „trenažeru inflace”, kde bylo cílem udržet inflaci okolo 2 %, poznávat padělky a mnoho dalšího. Obohatili tak své znalosti z finančního trhu, které využijí nejenom v rámci výukových hodin, ale i v osobním životě.