Výzva ŠR

Školská rada při SŠAI sděluje rodičům, kteří by měli zájem zastupovat neplnoleté žáky v tomto orgánu školy, že se mohou přihlásit.

 

Informace:  Ing. D. Boušová | 

 

Funkci a činnost ŠR naleznete na stánkách školy: www.skolahostivar.cz/skola/skolska-rada/