Střední škola automobilní a informatiky spravuje spisovou dokumentaci těchto zaniklých škol:

  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pod stanicí 2, /Weilova/ Praha 10
  • Střední odborné učiliště stavební, Pod stanicí, Praha 10
  • Střední odborné učiliště autoopravárenské, nám. Míru 19, Praha 2
  • Střední odborné učiliště, Vršovická 43, Praha 10, dříve tř. SNB
  • Střední odborné učiliště U krbu, Praha 10
  • Střední odborné učiliště zemědělské, Praha 10 Štěrboholy
  • Zemědělské odborné učiliště, Horní Počernice, Xaverov

V případě jakýchkoliv požadavků týkajících se výše uvedených škol kontaktujte:

Michaela Harmathová

242 456 116

Zde je ke stažení žádost o vystavení stejnopisu výučního listu, vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, potvrzení o studiu.

Stejnopis – Vyplněnou žádost přineste osobně nebo zašlete poštou na adresu školy.