Úspěšný Den otevřených dveří

 

Děkujeme za váš velký zájem. Věříme, že jsme spolu strávili příjemné odpoledne při prezentaci našich prostor, odborných učeben nebo odpočinkových zón. Při představení všech oborů, jak učebních (autoobory), tak i studijních (autotronik, informační technologie a multimediální komunikace) v moderních a nově vybavených prostorech jsme se vám snažili ukázat prostředí, obsah a metody výuky a také vám přiblížit atmosféru naší Weilovky.

Těšíme se, že se s vámi uvidíme, třeba u přijímacích pohovorů :-).