UPOZORNĚNÍ

 

Vážení žáci, rodiče
v současné době se nejedná o běžný prázdninový režim, nýbrž že se budete vzdělávat mimo prostory školy. Takové pojetí současné situace odpovídá i metodice a požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Výjimečná situace vyžaduje výjimečné činy. Ano, nejsme na to všichni zcela připraveni.
Buďte si tedy vědomi, že i v těchto dnech budete úkolování svými vyučujícími a za tyto úkoly nesete odpovědnostbudete také hodnoceni. Veškerá komunikace a zadávání úkolů probíhá buď prostřednictvím emailu nebo domluvených aplikací s vašimi vyučujícími (např. Bakaláři).
Po návratu do běžného režimu se tedy nebude možné odvolávat proti hodnocení vaší mimoškolní práce s tím, že jste o úkolech nevěděli. Takto získané známky budou součástí hodnocení, z něhož se bude vycházet při klasifikaci na závěr školního roku.
Mějme klidné dny a neztrácejme optimismus. Zvládneme to.
Ing. Milan Vorel
ředitel školy