Umění, foto a já – 8. ročník

V průběhu tohoto školního roku proběhl již 8. ročník školní soutěže Umění, foto a já. Soutěž je určena všem žákům prvních ročníků maturitních oborů a prolíná se předměty společenskovědními (CJL, DEJ) a informačními (IKT, DIM, ASW).
V nelehkém období distanční výuky se sešlo dost prezentací s fotografiemi mimopražskými. O to jsou zajímavější.
 
Ze soutěžních prezentací porota vybrala tři nejlepší práce. Byli oceněni diplomem a drobnými dárky. Druhé až čtvrté místo se shodnými počty hlasů obsadili Jáchym Hrdina, Tomáš Koudela a Ondřej Šafránek. S přehledem zvítězil Štěpán Zelenák z T1. B.
Gratulujeme!