Školení Tribotechniky ORLEN BENZINA

Studenti automobilových oborů absolvovali přednášku na téma Tribotechnika od společnosti ORLEN-BENZINA.

Specialista OTS – maziva, pan Pavel Bureš, přehledně a poutavě informoval studenty o způsobu a sortimentu prostředků mazání všech skupin automobilů.

Zajímavé byly informace o historickém vývoji a také o současných trendech, podporujících snižování ekologické zátěže životního prostředí.

Takovéto specializované přednášky jsou vždy obohacující pro studenty automobilových oborů Weilovky.