Testování maturantů

Maturanti,
nezapomeňte na 24. 5. – 26. 5. = máme DT (maturitní zkoušky společ. části) a  antigen. testy.

 24. 5. = MAT = testování – 6.45 – 7.30 (DT = 8.00),
ANG = testování – 11.30 – 13.00 (DT = 13.30),

              CJL =  testování – 7.00 – 7.30 (DT = 8.00)


Testování bude probíhat v jídelně školy –  vstupem přes umývárnu .
Kdo bude mít svůj test = oznámí datum testu + výsledek (rovněž v jídelně),

kdo prodělal Covid a splňuje požadovanou lhůtu – předloží informace s datem.


Všichni se odeberou posléze do příslušné učebny na DT (15 minut před začátkem).
Test je platný  pro celou dobu konání DT.