Testování ECDL

 

Termín: 16. 12. 2019 od 10 a od 12,30. hodin

Místo: učebna N 305

Přihlášení, platba, informace v knihovně.

 

Přihláška ZDE

 

Oficiální stránky ECDL www.ecdl.cz

 

Příklady k procvičení/ výukové materiály ecdl.uzlabina.cz/e-learning/

 

 

V ČEM JE KONCEPT ECDL VÝJIMEČNÝ?

 

 • JE STANDARDIZOVANÝ … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • JE OBJEKTIVNÍ … mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní
 • JE NEZÁVISLÝ … zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů
 • JE MĚŘITELNÝ … všechny programy mají své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností
 • JE PRAKTICKÝ … drtivá většina zkušebních úloh je „ze života“, zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi

 

CO MŮŽE ECDL PŘINÉST JEDNOTLIVCŮM?

 

 • ECDL CERTIFIKÁTY … mezinárodně uznávané doklady digitální gramotnosti, kvalifikace či odbornosti jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi
 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE … přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia

 

PROČ SKLÁDAT ZKOUŠKY V PRŮBĚHU STUDIA?

 

 • výhodná cena pro naše studenty – studenti naší školy mají výraznou slevu na testování
 • doporučená minimální cena testování jednoho modulu je 300Kč, u nás naši studenti platí pouze 100Kč za testování
 • získání bonusu u Praktické maturitní zkoušky … pokud student úspěšně složí zkoušku z libovolného modulu, je mu připočítám bonus u praktické maturitní zkoušky a to +2% ze získaných bodů za každý modul.
 • v praxi to znamená, že při složení všech 8 modulů, které testujeme, může student u PMZ získat bonus 16%