POZVÁNKA

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

pořádá workshop

 

„STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS

 

přijďte si vyzkoušet den ve službě pražského policisty“

  Termín: 31. března 2020 od 8:30 do 15:00 hod. Místo:  Muzeum PČR, Ke Karlovu 453/1, Praha 2 Na přípravě a realizaci workshopu se podílí útvary dopravní, cizinecké a pořádkové policie, Speciální pořádková jednotka, Pohotovostní motorizovaná jednotka a Odbor kriminalistických technik a expertíz.  Upozornění:  Počet registrovaných účastníků je z kapacitních důvodů limitován (počet bude předjednán).  Pozor!!!  Je tu nově možnost vyzkoušet si testy fyzické zdatnosti na vlastní kůži, jako při přijímacím řízení – nutný vhodný  sportovní oděv a obuv!    „ M Á Š   N A   T O ? “ Přihlášení žáci si například vyzkouší:
  • nejnovější výstroj a výzbroj Pohotovostní motorizované jednotky a Speciální pořádkové jednotky,
  • služební zákrok a zadržení pachatele,
  • kriminalisticko-technickou práci, ohledání místa činu a zajišťování stop,
  • odhalování falešných dokladů pomocí nejnovější přístrojové techniky – Schengenbus,
  • dokumentaci dopravní nehody, práci s radarem na měření rychlosti,
  • přímo se zúčastní výcviku služebních psů,
  • seznámí se s prací policistů oddělení hlídkové služby, odd. služební hipologie a říční policie.
Cílem zážitkového programu je přiblížit zábavnou formou žákům maturitních ročníků práci policie a umožnit jim tak v případě rozhodování o budoucím povolání lepší orientaci v možnostech,  které nabízí Policie ČR, konkrétně Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy.  Doporučení pro přihlášené žáky: Oblečení, které se dá ušpinit, případně oblečení, v němž lze zmoknout, pevnou sportovní obuv, pokrývku hlavy (kšiltovka apod.), psací potřeby a poznámkový blok, vydatnější svačinu, nealkoholické nápoje. Důležité upozornění: Vzhledem k organizační náročnosti workshopu je nutné, aby se zájemci/žáci předem řádně zaregistrovali na adrese: