Informace

KLUB WEILOVA

Základní informace o Klubu

  • Klub Weilova, z.s. je dobrovolnou organizací zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy, založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění dalších změn a doplňků.
  • Klub je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání, výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
  • Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci, státní správy a jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, výchovnými zařízeními, s orgány státní správy, jinými společenskými organizacemi, veřejnými institucemi, soukromými firmami, podnikateli a dalšími subjekty.
  • Sídlo Klubu je totožné se sídlem SŠAI, Weilova 1270/4, 102 00 Praha Hostivař.
  • Klub je samostatnou právnickou osobou, která se zodpovídá pouze svým členům.

Založen Transparentní účet u Fio banky.

Č. účtu: 2401008109/2010

Výbor Klubu

Jméno Funkce Číslo Mail
Kateřina Palásková Předseda 242 456 119 katerina.palaskova@skolahostivar.cz
JUDr. Hana Žižková klub@skolahostivar.cz
Alena Tunzerová klub@skolahostivar.cz

Dokumenty ke stažení

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53