GDPR

Zpracovávané údaje

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
email:
tel: +420 731 609 403