Setkání Absolventů školy SOU autoopravárenské až SŠAI Weilovka | 23. listopadu 2023 

Jsme velmi potěšeni, že vás můžeme pozvat na druhé setkání Absolventů naší školy, které se koná dne 23. listopadu 2023. Tato událost je výjimečnou příležitostí pro naše bývalé žáky, aby se znovu spojili se svými spolužáky, učiteli a vzpomněli si na společně strávené časy na škole. 

Během tohoto setkání budete mít možnost navázat kontakty, sdílet vzpomínky a dozvědět se o současných událostech a úspěších naší školy. Můžete se těšit na neformální atmosféru, skvělé jídlo a zábavu, kterou jsme pro vás připravili. 

Program setkání bude zahrnovat: 

  1. Přivítání a uvítací projev od ředitele školy.
  2. Krátká prezentace o aktuálních projektech a úspěších školy v oblasti automobilní techniky a informatiky.
  3. Možnost prohlídky školy a seznámení se s novými zařízeními a technologiemi.
  4. Diskuse a sdílení zkušeností s bývalými spolužáky a učiteli.
  5. Neformální posezení, kde si budete moci v klidu povídat a vyměňovat si kontakty.

Těšíme se na setkání s vámi a na možnost sdílet vaše úspěchy a příběhy. Přijďte a vytvořme společně nezapomenutelné vzpomínky! 

Pokud máte zájem o účast na tomto setkání, prosíme, abyste se přihlásili přes formulář na našich webových stránkách nebo se obraťte na naši školu. Rádi vás přivítáme!