PRVKY INOVACE VE VÝUCE NA SŠAI HOSTIVAŘ

Žáci našich autooborů si mohli během měsíce října vyzkoušet své praktické dovednosti a teoretické znalosti v oboru. Naše škola pořídila edukativní modely motorů, které mají prohlubovat právě jejich dosavadní teoretické znalosti.
Tyto edukativní, celokovové modely jsou zcela funkční. První z modelů, který žáci tříd T2.B (autotronik 2.ročník) a M3.A (mechanik opravář motorových vozidel 3.ročník) mohli ze 130 dílů sestavit je model jednoválcového spalovacího modelu. K sestavení měli k dispozici i jednoduchý návod, kde byly znázorněny jednotlivé kroky.
Žáci si tak mohli při sestavování ověřovat nejen znalosti z teorie, ale zejména mohli své znalosti konfrontovat se svými spolužáky. Někteří žáci přidávali i další informace získané ze svého samostudia v odborné literatuře. Při sestavování si procvičili nejen jemnou motoriku, pečlivost a schopnost koncentrace, ale zejména technickou gramotnost, tj. přečíst technické nákresy a pochopit znázorněné postupy pro sestavení modelu.
Žáky dalších tříd autooborů nyní čeká sestavit další model. Tentokrát se bude jednat o pětiválcový radiální spalovací motor.
Věřím, že jejich nadšení vydrží a podaří se tak sestavit všech šest pořízených motorů. V dalším období čeká žáky motory rozebrat a poskytnout tak stejný zážitek dalším našim žákům školy.