Pilotní měření kvality vzduchu na Weilovce

V rámci loňského Kariérního dne prezentovala společnost TTC Marconi  zajímavě svoje know how a služby v oblasti „smart building“, tedy chytrých budov. Jsme rádi, že Weilovka nyní s TTC Marconi navázala v tomto směru konkrétní spolupráci:
 
  • Do vybraných učeben jsme nainstalovali měřící čidla, která kromě hodnot CO2 zaznamenávají i teplotu a vlhkost.
  • Data zobrazujeme přímo v místnosti a také přeposíláme do speciálního portálu, aby je bylo možné vyhodnocovat.
 
Proč je to důležité?
Špatná kvalita vzduchu v místnostech má vliv na soustředění, únavu a náchylnost k šíření nemocí. Problém je, že oxid uhličitý (CO2) je plyn bez barvy a zápachu, takže si ani nevšimneme, že je ho v místnosti příliš. Jeho stav tak dokážeme zjistit jenom měřením. A pak už stačí jenom cíleně větrat, což zaručí správnou hladinu kyslíku a menší ztrátu tepla.
 
Téma inteligentních budov nabývá na významu čím dál více.  TTC MARCONI se tímto trendem aktivně zabývá. Hybatelem změn je zejména internet věcí (IoT), který významně mění možnosti automatizace a kontroly v těchto budovách.
 
Bližší informace o společnosti můžete najít na jejich stránkách: https://ttc-marconi.com/