Pestrý týden | 1-denní zájezd do Salzburgu 18. 12. 2019

Návštěva Redbull Showroom, Hangar-7 a vánočního centra města

Milí žáci,

v rámci Pestrého týdne máme pro vás ještě připraveni jeden zájezd a to také do Rakouska. Konkrétně do Salzburgu. Jedná se o 1-denní zájezd, který se uskuteční 18. 12. 2019 ve středu. Zájezd zahrnuje návštěvu Redbull Showroom a Hangar-7 (www.hangar-7.com/en/hangar-7) s komentovanou prohlídkou od jejich pilota a na závěr dostanete odpoledne dost času prohlédnout si vánoční centrum Salzburgu. Odjíždí se v brzkých ranních hodinách, abychom stihli prohlídku buď na 10 nebo 11 hodin. Návrat bude ve večerních hodinách. Cena je pouze 760 kč za autobus a komentovaná prohlídka stojí 5 eur – obojí na jednotlivce. Ceny platí, pokud pojede min. 40 žáků. Jelikož se nejede přes cestovní kancelář, je nutné si ještě vyřídit cestovní pojištění.
Pokud máte zájem, je nutné si stáhnout v příloze nebo si vzít v knihovně závaznou přihlášku a vyplněnou ji odevzdat buď mně anebo ji zanechat v knihovně u paní Harmathové. Peníze odeslat a přihlášku odevzdat nejpozději do středy 19.11.!
Děkuji.
Budu se na vás těšit
Pan učitel Chladil