Opatření pro zajištění ochrany proti COVID 19

V souvislosti s opatřením pro zajištění ochrany proti COVID 19 se na škole zvýšila četnost pravidelného čištění a dezinfekce povrchů a ploch. Konkrétně se jedná o dezinfekci povrchů a dotykových ploch (kliky, tlačítka vypínačů, telefony, madla varných konvic, lednic a dalších el. spotřebičů), dezinfekce dotykových ploch v prostorách toalet a pravidelné mytí lavic, stolů a židlí v učebnách, kabinetech a podlah ve všech prostorách dezinfekčními prostředky SANYTOL.

Již v době uzavření školy na počátku pandemie byly u všech vstupních prostor a na každém podlaží instalovány nášlapné stojany a automatické dávkovače dezinfekčních prostředků, konkrétně používáme „Anti Covid alkoholová dezinfekce rukou„.

Do umýváren v celé organizaci bylo dodáno a je průběžně doplňováno tekuté mýdlo s dezinfekční složkou.

Zavedly se doplňující opatření:

  • vstup do všech objektů SŠAI a pohyb v nich POUZE s rouškou
  • jediná výjimka je: 1/ výuka a pobyt ve třídě s učitelem teoretické výuky a 2/ výuka a pobyt na dílně s učitelem odborného výcviku
  • povinná dezinfekce rukou v recepci před vstupem za turnikety
  • vstup do budovy SŠAI a odloučených pracovišť, DM je uzavřen v době 7:55 – 11:30, možno pouze po individuální domluvě
  • vstup a východ do/z jídelny byl zřízen odděleně
  • bistro je v čase oběda uzavřené