Odložený nástup do školy

Zpráva pro rodiče a žáky

 

Na základě povolení MŠMT a Magistrátu HMP bylo povoleno SŠAI Weilova 4, Praha 10 zahájit školní rok 2021/2022 dne 13. 9. 2021 (přesný rozpis zahájení bude zveřejněn). Začátek školního roku je posunut z důvodu probíhající rozsáhlé elektroinstalace v budově školy. Odložený začátek školního roku platí pro všechny žáky. Žáci, kteří mají v této době stanovené termíny odborných praxí konají tyto praxe (3. a 4. ročníky IT a MMK tedy nastupují do školy dne 20. 9. 2021).

Děkujeme za pochopení a věříme, že provedená rekonstrukce bude ku prospěchu všech našich žáků.