Od 11. 5. 2020 vaříme i pro naše maturanty a absolventy

Od 11. 5. 2020 mají všichni možnost si objednat obědy.

Vstup do školy, výdej obědů a provoz bistra je zabezpečený podle přísných hygienických pravidel. K dispozici je bezdotyková dezinfekce rukou. 

Nezapomeňte si Váš oběd objednat online v aplikaci pro Android Strava.cz, nebo na stránkách obedy.skolahostivar.cz. Jídelní lístek je k dispozici i na stránkách školy skolahostivar.cz/verejnost/skolni-jidelna/#jidelni_listek

  • Žák při nástupu do školy odevzdá v recepci Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – formulář je ke stažení na webových stránkách školy ZDE.

  • Při vstupu do budovy školy bude dodržovat předepsané odstupy 2 metry

  • Žákovi bude změřena pověřeným pracovníkem tělesná teplota (bezdotykovým teploměrem)

  • Pro žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně

  • Pokud žák nebude dodržovat výše uvedená pravidla, nebude mu umožněn vstup do budovy školy

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit