Maturitní obor

Informační technologie

Certifikát CISCO

IT Essentials pokrývá základní počítačové a kariérní dovednosti pro IT vstupní úlohy. Studenti aplikují dovednosti a postupy pro instalaci, konfiguraci a odstraňování problémů s počítači, mobilními zařízeními a softwarem.

BENEFITY: Cisco Networking Academy Program (Netacad)

Pro studenty, kteří hledají kariérně orientované hardwarové a softwarové dovednosti. Tento kurz se přizpůsobuje certifikaci CompTIA A + a slouží také jako základ pro kurzy CCNA.

Držitel certifikátu zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, ale především ve většině zemí EU.

Certifikát ECDL

Projekt ECDL, nejnověji označovaný jako ICDL, vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem výpočetní techniky. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověřování digitálních kompetencí pomocí praktických zkoušek.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat některé certifikáty z celé řady mezinárodně platných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi.

vyhláška 250

Naši absolventi oborů IT, AT a autoelektrikář mají možnost po úspěšném absolvování složit zkoušku z vyhlášky  250 na § 5 a po roční praxi na § 6.
Výuka praktické elektroniky maturitního oboru IT probíhá v elektro-laboratořích, které jsou vybaveny systémem rc2000 – µLAB s propojením na nejmodernější PC, digitálními multimetry a interaktivní tabulí Smart Board.
Vyučující si pravidelně zvyšují kvalifikaci a obnovují platnost zkoušky z 50/78 sb. – § 7. 

Certifikát Autodesk

Naše škola je od roku 2010 v programu Autodesk Academia Program. Je to společenství středních a vysokých škol, které využívají při své výuce produkty firmy Autodesk. Škola proškolením svých zástupců z řad vyučujících obnovuje svůj statut v tomto programu. Tím je garantována nadstandardní úroveň výuky CAD programů. Členství školy nám umožňuje nabízet nejlepším žákům získávat mezinárodní certifikát Autodesk Certificate of Completion. Certifikát mohou žáci získat za své znalosti v programech AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor Professional. 

vyhláška 50/78 sb.

Naši absolventi oborů IT, AT a autoelektrikář mají možnost po úspěšném absolvování složit zkoušku z vyhlášky  50/78 sb. na § 5 a po roční praxi na § 6.
Výuka praktické elektroniky maturitního oboru IT probíhá v elektro-laboratořích, které jsou vybaveny systémem rc2000 – µLAB s propojením na nejmodernější PC, digitálními multimetry a interaktivní tabulí Smart Board.

Certfikát CISCO

IT Essentials pokrývá základní počítačové a kariérní dovednosti pro IT vstupní úlohy. Studenti aplikují dovednosti a postupy pro instalaci, konfiguraci a odstraňování problémů s počítači, mobilními zařízeními a softwarem.

BENEFITY: Cisco Networking Academy Program (Netacad)

Pro studenty, kteří hledají kariérně orientované hardwarové a softwarové dovednosti. Tento kurz se přizpůsobuje certifikaci CompTIA A + a slouží také jako základ pro kurzy CCNA.

Držitel certifikátu zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, ale především ve většině zemí EU.

Certifikát ECDL

Projekt ECDL, nejnověji označovaný jako ICDL, vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem výpočetní techniky. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověřování digitálních kompetencí pomocí praktických zkoušek.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat některé certifikáty z celé řady mezinárodně platných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi.

Certifikát Autodesk

Naše škola je od roku 2010 v programu Autodesk Academia Program. Je to společenství středních a vysokých škol, které využívají při své výuce produkty firmy Autodesk. Škola proškolením svých zástupců z řad vyučujících obnovuje svůj statut v tomto programu. Tím je garantována nadstandardní úroveň výuky CAD programů. Členství školy nám umožňuje nabízet nejlepším žákům získávat mezinárodní certifikát Autodesk Certificate of Completion. Certifikát mohou žáci získat za své znalosti v programech AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor Professional. 

Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01
Kapacita: 60 studentů

Plán předmětů a dotace hodin pro ŠVP Informační technologie (280 kB PDF)

Programátorská soutěž AT&T HACKATHON

Naši studenti se zapojují do různých aktivit a soutěží. Jednou z nich je i soutěž Hackathon, jejíž cílem je práce na softwarovém projektu, který tvoří v týmu za pomoci mentorů ze společnosti AT&T, kteří jsou následně i členy poroty. Součástí soutěže je kromě vytváření projektu i následná prezentace před porotou. Tato prezentace je v angličtině. Soutěž je určená pro studenty, kteří mají zájem se dodatečně rozvíjet v oboru IT a vyzkoušet si i aplikovatelnost poznatků z výuky. V minulých letech se soutěže zúčastnily týmy, které reprezentovaly naši školu pod vedením paní učitelky Ing. Pavly Železové.

Soutěž tvůrců webů JuniorErb | 3. místo
Na letošním jubilejním 10. ročníku soutěže pro mladé tvůrce webových stránek JuniorWeb obsadila 3. místo dvojice našich studentů Lukáš Hromádka a Marek Nejedlý za vytvoření vlastního redakčního systému optimalizovaného pro školní prostředí. Projekt vytvořili v rámci předmětu digitální média pod projektovým vedením paní učitelky Mgr. Lucie Studené.
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků se uskutečnil v rezidenci primátora hlavního města Praha.
Prezentace na konferenci StreTech na ČVUT v Praze
Každoročně se naše škola zúčastňuje prezentace prací studentek a studentů středních škol StreTech, kterou pořádá strojní fakulta ČVUT Praha  na půde své školy v Dejvicích. Prezentacemi a konferencemi této akce  ČVUT Praha vyhledává a přístupnou formou motivuje, soustřeďuje a podporuje tvůrčí aktivity středoškolských studentek a studentů a jejich středních škol.
V rámci posledního konání StreTechu v červnu 2019 zaznamenala naše škola veliký úspěch prezentací sportovního automobilu KAIPAN, který v rámci odborného výcviku sestavili naši studenti automobilních oborů pod vedením svých mistrů ve školním autoservisu na Praze 10 –  Bohdalci. Za organizaci „výstavní expedice“ děkujeme paní učitelce RNDr. Haně Lachnittové.

Profil absolventa

Obor Informační technologie připravuje žáky pro činnosti vyžadující znalosti zejména v oblastech hardwaru, systémového softwaru, počítačových sítí, základů programování, tvorby webových stránek a grafiky. Od 3. ročníku si student může rozšířit svou odbornost o volitelný předmět automatizace a robotika nebo grafické systémy.

Absolventi studijního oboru Informační technologie jsou připravováni pro vyšší odborné studium nebo studium vysokoškolských příbuzných oborů.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

 • pozice středního managementu
 • programátor
 • databázový specialista
 • návrhář a realizátor HW řešení odpovídajících účelu nasazení
 • správce sítě (návrhy, realizace a administrace sítí)
 • UX a UI designér
 • designér webových stránek
 • art grafik
 • pracovník v oblasti DTP a Rapid prototypingu
 • IT projektový manager
 • konzultant podnikových systémů
 • prodejce prostředků IT včetně poradenství

Výchovný proces simuluje prostředí IT firem.

Kompetence absolventa:

Obor připravuje žáky pro činnosti vyžadující znalosti zejména:

 • hardware
 • systémového softwaru
 • počítačových sítí
 • základů programování minimálně ve dvou programovacích jazycích
 • tvorby webových stránek a jejich designu
 • ovládání grafických programů

Student si může rozšířit svou odbornost o volitelný předmět

 • automatizace a robotika
 • grafické systémy

Odborné Maturitní předměty

Aplikační software | ústní zkouška

Aplikační software

Účelem předmětu je naučit studenty pracovat s kancelářským softwarem, který se stal nezbytnou součástí našich životů. Ať už se jedná o textové editory, které využíváme pro tvorbu životopisů nebo dokumentů, tabulkové procesory, které používáme pro, jak už název napovídá, výrobu různých tabulek, či databázové softwary, které úzce souvisí s provozem firem všech velikostí.

Programování

V 1. a 2. ročníku naučíme studenty vytvořit programy, což znamená algoritmizovat procesy, řešení. Tyto postupy přepsat pomocí programovacích jazyků do zdrojového kódu a vytvořit program v podobě konzolové aplikace, aplikace s grafickým uživatelským prostředím nebo windowsovskou aplikaci.

Ve 3. a 4. ročníku se naši studenti učí základy  SQL  – (Structured Query Language), což je standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích.  Studenti získají ucelený přehled základních technik dotazování v jazyce SQL. Naučí se syntaxi jazyka, definovat datové struktury, vytvářet dotazy a manipulovat s daty.

Vývoj aplikací
V předmětu vývoj aplikací  se věnujeme velice důležité oblasti pro každého programátora, a to analýze a návrhu informačního systému. Studenti se učí používat  UML (Unified Modeling Language), což je soubor grafických notací, který se používá pří vývoji softwaru. V současné době představuje UML standard,  je používán v mnoha materiálech, v dokumentacích a zároveň slouží jako užitečný nástroj k usnadnění návrhu a vývoje informačního systému.
Komplexnost informačních systémů roste, proto je nutné systém nejprve navrhnout, při jeho implementaci kódu je nutné často pracovat v týmu programátorů a zároveň je  důležité reagovat na změny ze strany zadavatele. UML je jeden z nástrojů, který pomáhá se s těmito problémy vypořádat.
Pro kreslení UML diagramů používáme  online nástroj Slowchart Maker & Online Diagram Software | www.draw.io. Vše si studenti zkouší na praktických příkladech. Orientace v UML je v současné době častým požadavkem u pracovních pozic analytik, vývojář, konzultant nebo programátor.

Hardware | ústní zkouška

Hardware

2. ročník

 • absolvování mezinárodního certifikátu CISCO IT Essential
 • sestavení počítače a instalace základní desky, pevného disku, disketové mechaniky, CD-ROM a video karty
 • instalace a správa operačního systému Windows
 • přidávání periferních zařízení a multimediálních funkcí
 • znalost místní síťové architektury, síťových protokolů, modelu OSI a utilit TCP/IP
 • připojení počítače k místní síti a internetu

3. ročník:

 • konsolidace a prohloubení znalostí z předchozích let
 • komunikace na sběrnicích
 • atypická počítačová řešení

4. ročník:

 • porozumění učivu základních technologických přenosů dat
 • osvojení základního typu sériového přenosu
 • prohloubení poznatků o základních přenosech dat v síti
 • prohlubování znalostí hardwaru
 • připrava k ústní maturitě
Počítačové sítě

 V rámci studia počítačových sítí si studenti osvojí nejen potřebné teoretické dovednosti týkající se přenosu dat v paketových sítích, ale díky moderně vybavené síťové laboratoři také potřebné praktické dovednosti.

2 ročník:

 • praktické procvičení v krimpování síťových kabelů
 • organizace kabeláže
 • konfigurace základních síťových prvků

3. ročník:

 • konfigurace bezdrátových sítí pro firemní i domácí použití
 • routování mezi sítěmi
 • diagnostika a opravy chyb v sítích

4. ročník:

 • zabezpečení a ochrana sítí
 • základy rozlehlých sítí včetně mobilních
Digitální technologie
V digitálních technologiích si studenti osvojí základy fungování HW v IT. Naučí se analogové a číslicové veličiny, názvosloví v IT. Naučí se pracovat s číselnými soustavami a převody mezi obecnými soustavami.
V kapitole kódování  si vyzkouší šifrování dat, zabezpečení dat či archivaci. Dozví se něco o symetrickém šifrování a asymetrickém šifrování. Zjistí k čemu a jak funguje elektronický podpis, časové razítko nebo co znamená pojem certifikační autorita.
Praktická elektrotechnika

Úkolem předmětu PEL je pochopit základy elektroniky potřebné pro Hardware a umět změřit základní elektrotechnické veličiny a parametry. Výuka praktické elektroniky maturitního oboru IT probíhá v elektrolaboratořích, které jsou vybaveny systémem rc2000 – µLAB s propojením na nejmodernější PC, digitálními multimetry a interaktivní tabulí Smart Board.

Praktická zkouška z odborných předmětů

Hardware

2. ročník

 • absolvování mezinárodního certifikátu CISCO IT Essential
 • sestavení počítače a instalace základní desky, pevného disku, disketové mechaniky, CD-ROM a video karty
 • instalace a správa operačního systému Windows
 • přidávání periferních zařízení a multimediálních funkcí
 • znalost místní síťové architektury, síťových protokolů, modelu OSI a utilit TCP/IP
 • připojení počítače k místní síti a internetu

3. ročník:

 • konsolidace a prohloubení znalostí z předchozích let
 • komunikace na sběrnicích
 • atypická počítačová řešení

4. ročník:

 • porozumění učivu základních technologických přenosů dat
 • osvojení základního typu sériového přenosu
 • prohloubení poznatků o základních přenosech dat v síti
 • prohlubování znalostí hardwaru
 • připrava k ústní maturitě
Operační systémy

Náplní předmětu je práce se softwarem pro virtualizaci operačních systémů Linux a Windows Server 2016/19. Uplatnění předmětu lze nalézt jako administrátor podnikové sítě postavené na OS Windows/Linux. Tento předmět je z 80 % složen z praktických úkolů doplněných o teoretický východiska. Pro virtualizaci se používá program VirtualBox, Hyper-V a Vmware.

Počítačové sítě

 V rámci studia počítačových sítí si studenti osvojí nejen potřebné teoretické dovednosti týkající se přenosu dat v paketových sítích, ale díky moderně vybavené síťové laboratoři také potřebné praktické dovednosti.

2 ročník:

 • praktické procvičení v krimpování síťových kabelů
 • organizace kabeláže
 • konfigurace základních síťových prvků

3. ročník:

 • konfigurace bezdrátových sítí pro firemní i domácí použití
 • routování mezi sítěmi
 • diagnostika a opravy chyb v sítích

4. ročník:

 • zabezpečení a ochrana sítí
 • základy rozlehlých sítí včetně mobilních
Programování

V 1. a 2. ročníku naučíme studenty vytvořit programy, což znamená algoritmizovat procesy, řešení. Tyto postupy přepsat pomocí programovacích jazyků do zdrojového kódu a vytvořit program v podobě konzolové aplikace, aplikace s grafickým uživatelským prostředím nebo windowsovskou aplikaci.

Ve 3. a 4. ročníku se naši studenti učí základy  SQL  – (Structured Query Language), což je standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích.  Studenti získají ucelený přehled základních technik dotazování v jazyce SQL. Naučí se syntaxi jazyka, definovat datové struktury, vytvářet dotazy a manipulovat s daty.

Automatizace a robotika

Volitelný předmět Automatizace a robotika propojuje teorii s praxí. Při výuce se žáci seznámí s platformou Arduino, Raspberry Pi či nastavováním  chytré domácnost XIAOMI. Začínají na arduino UNO zapojováním základních elektronických součástek LED, tlačítko, teplotní senzory, PIR a pro zájemce technologie GSM, LoRA.

Učebna robotiky je umístěna v polytechnických hnízdech vytvořených v rámci projektu iKAP Praha. Vybavení patří k tomu nejlepšímu, co nynější trh pro střední školy nabízí. Počínaje robotickými stavebnicemi VEX  IQ, VEX EDR a Mechatronic Education, které máji možnost žáci programovat na tabletu nebo notebooku. V učebně je samozřejmostí  projektor, interaktivní tabule, vizualizér, 3D tiskárna a plno dílenského vybavení.
Grafické systémy

Náplní předmětu je práce se softwarem od společnosti Autodesk určeným pro tvorbu součástek a strojů. Uplatnění předmětu lze nalézt ve strojírenství, architektuře či projektování.

Díky programům AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor se naučíte všechny potřebné dovednosti pro práci s technickými výkresy.

Na naší škole máme pro výuku tohoto volitelného předmětu dvě specializované učebny, které jsou vybaveny špičkovými moderními počítači, které mají v sobě již zabudované 3D skenery. Žáci se naučí pracovat s tímto zařízením, dále tyto skeny upravovat a připravovat ke k 3D tisku. Obě učebny jsou vybaveny i 3D tiskárnami, které jsou i žákům k dispozici.

Tvorba webových stránek

Předmět, jak již název napovídá, je určen pro výuku tvorby webových stránek a následnou práci s nimi. Ať už se jedná o jazyky HTML, CSS či PHP, naše škola Vás skvěle připraví na možnou práci webového developera.

Digitální mědia

Obsahem předmětu Digitální média je nejen zvládnutí základů práce s vektorovým a bitmapovým softvérem, ale i využití těchto dovedností v praktických a reálných úkolech jako je tvorba logotypu, jeho grafického manuálu, různých druhů firemných tiskovin, velkoplošné grafiky, wireframu a grafického návrhu webových stránek. Naučíme vás i propojení grafických a webových výstupů s marketingovým průzkumem v přípravné a uživatelským testováním v závěrečné fázy projektu.

Aplikační software

Účelem předmětu je naučit studenty pracovat s kancelářským softwarem, který se stal nezbytnou součástí našich životů. Ať už se jedná o textové editory, které využíváme pro tvorbu životopisů nebo dokumentů, tabulkové procesory, které používáme pro, jak už název napovídá, výrobu různých tabulek, či databázové softwary, které úzce souvisí s provozem firem všech velikostí.

Praktická elektrotechnika

Úkolem předmětu PEL je pochopit základy elektroniky potřebné pro Hardware a umět změřit základní elektrotechnické veličiny a parametry. Výuka praktické elektroniky maturitního oboru IT probíhá v elektrolaboratořích, které jsou vybaveny systémem rc2000 – µLAB s propojením na nejmodernější PC, digitálními multimetry a interaktivní tabulí Smart Board.

Moderní zázemí

Jsme hrdí, že se naši studenti mají možnost vzdělávat prostřednictvím tzv. Centra interaktivní výuky. K dispozici mají čtyři učebny, které jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi. Centrum vzniklo pod patronátem společného projektu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy, zaměřeného na podporu pražského školství.

Záměrem realizátorů projektu bylo do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie.

„Pro mě je výuka IT celoživotním splněným přáním. Je to odvětví, ve kterém dochází k neustálým změnám, a je úžasné sledovat stále se zvětšující komunitu studentů, kteří mě neustále dokážou překvapovat svojí zvídavostí a ochotou se učit něco nového. Určitě mohu studentům nabídnout získání kvalitních základních znalostí v programování. A to je pevný základ, se kterým se uplatní a mohou se rozhodnout, na jakou životní cestu se vydají.“

Ing. Dagmar Tišerová

vedoucí předmětového týmu Informační technologie

Reference

Obor IT vám dodá dostatečné dovednosti, na kterých lze stavět budoucí uplatnění v daném odvětví či téměř jakémkoliv odvětví, při kterém se dostanete do kontaktu s moderními technologiemi. Učitelé jsou velmi ochotní a schopní vás naučit vše potřebné.“

Ondřej Pacner | absolvent školy | bývalý člen Junior PR týmu

učitel IT předmětů | předseda redakční rady časopisu Magazín Weilovka | učitel v projektu Studentská firma

Příjemné prostředí a skvělý kolektiv učitelů. Na školu mám mnoho výborných vzpomínek.“

David Novák | absolvent školy | bývalý člen Junior PR týmu

student VŠ

„Studentem na této škole je vlastně býti studentem majícím mnoho možností. Z oboru IT určitě mohu pochválit ten velký pohled na tento obor. IT je opravdu obrovský a stále se zvětšující prostor možností a škola jde velmi rychle s dobou a nebojí se pokroků. Ačkoli škola dokáže dát hodně, tak pak ale ještě více, když budeš aktivní. Můžeš být redaktor, udělat si několik prestižních certifikátů během studia, nebo se i zapojit do programu DofE. ;-)“

Matěj Vtípil | absolvent školy | člen DofE | bývalý člen Junior PR týmu

student ČVUT v Praze, obor elektronika a komunikace | vedoucí týmu DOFE

nejčastější otázky

Jakou mám šanci se dostat? Kolik berete studentů?

obor:

18‑20‑M/01 Informační technologie | 60  uchazečů

obor:

18‑20‑M/01 Informační technologie – Multimediální komunikace | 30 uchazečů

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI OBOREM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, IT-MULTIMEDIÁLNÍ KOMUNIKACÍ A GYMNÁZIEM MULTIMÉDIÍ?

Tento rozdíl je popsán v Profilu absolventa a v Popisu uplatnění. IT je obor, kterého součástí je předmět Digitální média v 1. a 2. ročníku studia, v oboru multimediální komunikace je tento předmět vyučován 1. – 4. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, u oboru gymnázium multimédií přibližně 8 vyučovacích hodin týdně. Obor gymnázium multimédií se jako humanitní typ gymnázia ve svém zaměření soustřeďuje pouze na multimédia v podobě předmětů jako například: digitální grafika a animace, zvuková tvorba, video tvorba nebo fotografie. Obor multimediální komunikace je obohacen o předměty IT a marketingu.

Jak dlouhé jsou praxe?

Odborné praxe jsou součástí výuky ve druhém a třetím ročníku studia a jsou vždy 14 dní v daném studijním ročníku.

Kolik je na oboru holek?

Na obor informační technologie se hlásí převážně chlapci, takže dívek bývá tak maximálně 5. Je možné, že se i tento obor děvčatům zalíbí a bude jich více.

Na obor multimediální komunikace se hlásí tak 1/3 dívek z celkového počtu.

Jaké je uplatnění po vystudování?

Na tuto otázku najdete odpověď v popisu uplatnění u jednotlivých oborů.

Kontaktujte nás

Máte otázky?