UČEBNÍ OBOR

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Soutěže i na mezinárodní úrovni

Studenti mají možnost se v průběhu studia dostat k několika příležitostem zazářit v očích svých, mistrů a také reprezentovat naši školu.

Spolupráce s partnery

Škola má mnoho partnerských institucí od velkých výrobních firem, přes technologické inovační společnosti až po prodejce a autoservisy.
Právě s autoservisy máte nejbližší šanci na společně strávený čas v rámci praktického vyučování.

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru: 23-68-H/01
Kapacita: 60 – 90 studentů
Na přihlášce pro obor Mechanik opravář motorových vozidel je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu!.

Učební plán

Plán předmětů a dotace hodin pro obor Mechanik opravář motorových vozidel (71kB PDF)

Celostátní a mezinárodní soutěže v oboru | 1. místo AUTOMECHANIK JUNIOR 2020

Studenti oboru mohou být vybráni na soutěž „Autoopravář ČR“ se třemi koly – školním, krajským a celostátním. Je podporovaná velkými výrobci a prodejci (Škoda Auto, Bosch, AD Technik, Hella, Scania, Würth, Univer, Porsche,…) a finále probíhá ve Škoda Auto. Soutěž „Automobileum“ je soutěží v dovednosti ovládání nákladního automobilu.
Dále je tu mezinárodní soutěž „Car mechanic Junior“ kde soutěží 9 států (Rakousko, Polsko, Francie, Slovensko,…) na komplexních úkolech opravárenského ražení a odborných znalostí.

Úspech v regionálním kole:

AUTOMECHANIK JUNIOR

2020

Miroslav Bartáček | 1. místo

Kaipan | Stavební projekt a hvězda na výstavy StraTech 2019

Kaipan je stavebnicový projekt, který naši studenti společně s mistry odborného výcviku postavili od nuly do pojízdného funkčního skvostu.
V roce 2019 jsme se zúčastnili výstavy StraTech pořádanou vysokou školou ČVUT na Technické fakultě v Praze 6. Kaipan zářil přímo u vchodu do budovy a lákal k návštěvě této výstavy.

Zázemí odborného výcviku | Odloučená pracoviště Libuš a Bohdalec

Škola disponuje dvěma odloučenými pracovišti, kde jedno se nachází v Praze na Bohdalci v uzavřeném objektu a druhé v Praze na Libuši, součástí kterého je moderní lakovna a klempířská dílna. Zázemí obou pracovišť je modernizované a pozici odborných učitelů – mistrů zastávají lidé znalí z oboru se znalostmi i praxí.

Profil absolventa

Mechanik opravář motorových vozidel, jednodušeji automechanik, má všeobecné předpoklady k samostatné práci na motorových vozidlech. Jedná se zejména o údržbu, opravy a seřizování. Zná ovšem také základy diagnostických postupů při identifikaci závad vozidla. Studium ukončuje složením závěrečné zkoušky. Úspěšným vykonáním získává úplné střední vzdělání s výučním listem, vysvědčení o závěrečné zkoušce a Evropský certifikát Europas.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

  • ve výrobě motorových vozidel

  • opravárenské činnosti

  • stanice technické kontroly
  • stanice měření emisí
  • prodej náhradních dílů

Kompetence absolventa:

  • zvládne samostatně pracovat na opravách motorových vozidel
  • má představu o funkčních celcích vozidel
  • provádí montáž, demontáž celků
  • zvládá opravy jednotlivých součástí

Po odvedené práci zvládne zkontrolovat kvalitu své práce

Odborné předměty ústní závěrečné zkoušky

 

Automobily

Předmět na celé 3 roky.

V rámci předmětu se postupně seznámíte s veškerými částmi vozidla. Začíná se podvozkem a jeho díly, ve vyšším ročníku se probírá kompletní převodové ústrojí a konstrukce spalovacího motoru. V posledním ročníku se seznámí s palivovými systémy, palivy i alternativními a přeplňování. V tomto ročníku jsou také vysvětlena témata elektrifikace.

Opravárenství a diagnostika

Navazuje na předmět „Automobily“ a řeší jejich diagnostiku, opravy a seřizování částí.

Elektrotechnika

Předmět se zabývá elektrickým vybavením motorových vozidel. Zdroje elektrické energie, rozvody, spouštěcí systém, řídící a kontrolní systémy, osvětlení, komfortní systémy a elektromobilitu.

Svět práce

Žáci mají v závěrečných zkouškách zařazené okruhy z oblasti Světa práce. Tyto znalosti budou získávat v předmětu Ekonomika. Jde pouze o základní přehled, který by měl sloužit k tomu, aby se lépe zorientovali na trhu práce. Žáci by měli být schopni napsat životopis, žádat o práci, měli by umět minimalizovat rizika vedoucí k tíživé životní situaci (exekuce, špatně zvolený úvěr aj.) Jde o základní orientaci v rámci všeobecného přehledu.

Moderní zázemí

Odloučené pracoviště LIBUŠ
Na Libuši se toho děje opravdu dost: je zde mechanická dílna, karosárna a lakovna. Ve stejných prostorách sídlí také STK Dekra se stanicí měření emisí a také box pro ruční mytí vozidel.
Ve stejném areálu je situován i Dům mládeže – tedy internát primárně určený pro naši školu.

„Rozhodnutí, věnovat se ve své životní dráze automobilům, je zcela jistě dobrým krokem. Dopravu, ať už osobní, nákladní nebo speciální, bude společnost vždycky potřebovat. K tomu je ale nutné vytvořit základní podmínky pro provoz této techniky. Naše škola jistě přispěje tím, že připraví technicky zdatné odborníky, kteří budou schopni zajistit provozuschopnost formou servisu, oprav i souvisejícími činnostmi v autoopravárenství.

Ing. František Neubauer

zástupce ředitele za odborný výcvik

Kdo Vás bude učit a kdo Vás to také všechno naučí, abyste si mohli splnit svůj sen a dělali práci, která Vás bude bavit, stane se Vaším koníčkem, a ještě Vás bude velmi slušně živit i v této velmi složité době?

 Budou Vás učit odborníci s dlouholetou praxi, kteří pracovali v nejrůznějších značkových a neznačkových servisech v celé ČR a v zahraničí (Německo). Mnozí z nich pracovali jako technici na STK a měřili emise v SME, provozovali soukromě servisy, prodávali a dováželi auta ze zahraničí, pracovali pro leasingové společnosti.

Dnes jsou tady pro Vás, aby Vám předali svoje dlouholeté zkušenosti a naučili Vás vše potřebné, abyste mohli pokračovat v úspěšné kariéře v autoopravárenství.

Bc. Ivan Chvátal

vedoucí předmětového týmu autooborů

Reference

„Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v tomto oboru. Odborné předměty vyučují lidé kteří v tomto oboru také pracují či pracovali. Je zde možnost účastnění celostátní soutěže ŠKODA AUTO MB, odborných školení u LKQ. Možnost praxí ve velkých partnerských servisech dá žákům nejen veliké zkušenosti, ale může poskytnout také možnost budoucího zaměstnání. Škola nabízí širokou škálu oborů díky čemuž může student například po dostudování oboru automechanik, dále na obor autotronik za účelem nových znalostí a získání maturitní zkoušky.

Miroslav Bartáček | absolvent oboru MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

1. místo v regionálním kole soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR 2020 | v současné době studuje na škole obor Autotronik

nejčastější otázky

Jak dlouho studium trvá?

Pokud se Ti vše povede, tak 3 roky 😊.

 

Jaké jsou rozdíly oproti oboru autotronik?

V délce studia (3 roky – automechanik, 4 roky – autotronik s maturitou), maturitní zkoušce a autotronici se zaměřují více na elektrotechniku.

Učíte se pouze technologie osobních vozů?

Zaměřujeme se na ně nejvíce. Naši učitelé jsou ale z různých odvětví tohoto průmyslu a tedy nákladní automobily a motocykly se probírají také. A pokud by byl zájem o železniční lokomotivy, máme učitele, který rozumí i těmto mohutným strojům.

Co během studia můžu získat?

Kromě zkušeností a znalostí také řidičský průkaz sk. B a C1. Máš možnost si udělat test podle vyhlášky 50 a svářečský průkaz.

 

Jak probíhá přijímací řízení?

Pro učební obory se přijímací zkoušky nekonají.

Jakou mám šanci se dostat? Kolik berete studentů?

obor: Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 60 – 90 uchazečů

Jak probíhá praktické vyučování na dílně?

To je jiné u každého pracoviště: Ti, kdo jsou na školním to mají jiné než ti, co jsou u partnerského servisu. Ale vesměs je to běžný pracovní den, kdy na tebe dohlíží mistr a ty děláš nějakou zadanou práci.       

Jak dlouhé jsou praxe?

Odborné praxe jsou součástí výuky jeden týden každý měsíc již od prvního ročníku.

Jaké výhody mají praxe na firemním servisu?

Reálné pracovní prostředí, kde není kolem několik dalších spolužáků.

Chce to dobrý průměr, projevit zájem a šikovnost. To je klíč k úspěchu.

Jak se dostanu na praxi na partnerský servis?

Chce to dobrý prospěch, projevit zájem a šikovnost. To je klíč k úspěchu.

 

Jací jsou partneři výuky na škole?

Těch je vcelku dost. Tací, kteří zajištují pomůcky a jinou pomoc naší škole, také ti, kteří zprostředkovávají materiály a hlavně ti, se kterými máš šanci pracovat i ty. Jsou to třeba Auto Jarov, Porsche Praha a mnoho dalších.

Mohou tento obor dělat i holky?

Není to snad jen klučičí obor? No jistě, proč by holky nemohly? Je to obor technický, ne klučičí.

Kontaktujte nás

Máte otázky?