Ne svobodná tvorba

Třídy T3.A (K. Limberská), M1. A a M1. E (H. Hrádková) se v minulých dnech účastnily worskhopu, který pořádala Knihovna Václava Havla. Po úvodním historickém vstupu si poslechly písně skupiny The Plastic People of The Universe a písně z Festivalu politických písní ze Sokolova z roku 1975. Nebyl problém rozlišit, co bylo oficiálním uměním. Následovla práce ve skupinách, žáci se věnovali :máničkám, samizdatu i procesu s Plastiky. Na závěr si každý žák doplnil svou větu: _______, je svoboda.

 

Slova žáků:

„Celý workshop byl příjemná změna od normálního vyučování. Lektorka se snažila celý výklad zpříjemnit video ukázkami a prací ve skupinkách, což se jí podle mě povedlo. Předala nám nový pohled na dobu, kdy vláda zakazovala různé druhy hudby, různé druhy umění a nošení dlouhých vlasů.  Ačkoliv se mi celý workshop líbil, byl moc krátký.“

„Téma bylo zajímavé, o kapele The Plastic People of the Universe jsem se dozvěděl zajímavé věci. Třeba, jaký vliv měla jedna kapela vliv na naší historii nebo že kapela nemusí být dobrá, aby byla slavná. Tím bych nerad někoho urazil, ale mně se jejich styl hudby nelíbil. Na workshopu se mi také líbilo, že každý řekl něco k věci, tím chci říct, že to nevypadalo jako spousta online hodin, kde mluví jen pár jedinců. Hned po workshopu mi Youtube začal doporučovat kanál knihovnavaclavahavla. A když mi youtube doporučil ten kanál po třetí, rozhodl jsem se podívat na pár videí.“
„Diskuse s paní lektorkou mě velice bavila, oceňuji její snahu udržet žáky v pozornosti. Časté tázání otázek a zapojování studentů by mohli také dělat někteří učitelé pro zpestření hodiny. O tématu jsem moc informací nevěděl, a tak jsem aspoň pochytil něco jiného. Celkově hodnotím hodinu jako velmi důležitou a přínosnou.“
„Sezení se mi moc líbilo, bylo velmi dobře spravované  a dozvěděl jsem se mnou nových informací. Ten pracovní list by dobře udělaný,  ale podle mě na to bylo málo času. Bylo mi líto, že se na tohle téma se našla jen jedna hodina. Bylo by lepší, kdybychom mohli více o téhle době diskutovat.“
Ukázka workshopu Knihovny VH