Moderní pracovní metody

Tento týden se naši žáci 4. ročníku IT účastnili workshopu s cílem rozvinout jejich schopnosti uplatnit se v moderních pracovních podmínkách a přínos metody SCRUM. Pod vedením slečny Vašulínové si vyzkoušeli týmovou aktivitu k pochopení využití metod dlouhodobého projektového řízení a  SCRUM. Při konstrukci papírových letadel měli příležitost osvojit si dynamiku dílčích částí týmu, komunikaci se zákazníkem, ale i evaluaci svých schopností a nápadů. 
Moc děkujeme a těšíme se na další společné akce.