Kariérní den SŠAIlistopad 2022

I v nelehké době myslíme na budoucnost. Věříme tomu, že mladá generace si s budoucností poradí. Dobře víme, že jim v tom, jako škola, můžeme být také už nyní nápomocni. Zajímá vás jak? Již několik let pořádáme pro své žáky „festival životních příležitostí“. Dali jsme mu název Kariérní den Střední školy automobilní a informatiky. Letošní ročník se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu. Na co se naši žáci letos mohou těšit? Pozvání k účasti přijali osvědčení i noví hosté z oblasti vzdělávání a práce. A nejsou to hosté ledajací. Patří mezi ně například dlouholetí partneři Auto Jarov, TUkas, a. s., Porsche nebo Rekrutační středisko Armády České republiky, kteří se nám snad nikdy neokoukají. Úplnými nováčky mezi hosty nejsou ani Bezpečnostní informační služba, Hradní stráž Armády ČR, Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s., Moneta Money Bank nebo AV media systems, a. s., jejichž prezentace se u nás v minulosti těšily nemalému zájmu. Kariérní den se však rok od roku rozrůstá a nabývá na významu, a tak můžeme uvítat i zcela nové hosty akce, mezi něž patří například National Geographic Česko, Česká televize, Vysoká škola logistiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, ŠKODA AUTO Vysoká škola a další. (Úplný seznam hostujících firem a organizací uvádíme na konci článku.) Na všechny, kdo pozvání přijali a které zde všechny ani nemůžeme vyjmenovat, se stejnou měrou těšíme a veřejně jím tímto vyjadřujeme poděkování za to, že pozvání k účasti na akci přijali. Oceňujeme také jejich zájem o práci s mladou generací. Kromě informačních přednášek, seminářů a rozhovorů s hosty čeká nás a naše žáky i mnoho zajímavého k vidění. I letos mnozí z hostů nelenili a přivezli s sebou ukázky techniky, se kterou ve své každodenní praxi pracuji. Domníváme se, že v tomto ohledu ještě žádný z předchozích ročníků akce nebyl natolik bohatý. Čeká nás nejen pastva pro oči, ale i příležitost si vystavenou techniku a výrobky osahat. Za to rovněž patří našim hostům upřímné poděkování.

I my se snažíme, aby se všem, kdo k nám v rámci této akce přicházejí, u nás líbilo. Neustále prostředí naší školy zvelebujeme. Před rokem jsme provedli nákladnou a náročnou rekonstrukci novější části školní budovy. Letos v létě jsme pak zrekonstruovali starší budovu školy, která se nyní ještě v malých detailech dokončuje. Vžité pojmenování nová a stará budova nyní ztrácí své opodstatnění, protože jsem díky rekonstrukcím docílili jednotného vzhledu obou částí budovy. A plánujeme dál. Máme příslib, že zanedlouho proměníme centrální část, která spojuje oba trakty školy, v moderní víceúčelovou aulu, která by v budoucnosti měla sloužit právě k účelům, jako je tato akce školy a jí podobné. Budeme se těšit, že vás pak v nové aule za rok opět přivítáme. Závěrem bychom opět chtěli ještě jednou poděkovat všem, kdo nám s přípravou akce pomáhají svou přítomností a úsilím. Máme naději, že takto investovaná snaha je příspěvkem nás všech k lepší budoucnosti generací, které vstoupí do produktivního života po nás. Současnost může být nelehká, ale budoucnost máme či máte, milí žáci, ve svých rukou už teď. Mějme naději, že bude dobrá, a mějme jistotu, že jsme pro to něco udělali už nyní.

Podrobný výčet hostujících organizací:

Auto Jarov

AV media systems a.s.

Bezpečnostní informační služba

BrandCloud.pro

Česká televize

DHL Information Services (Europe) s.r.o.

DofE Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.

Dům dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899

Educator

Emil Frey ČR, s.r.o.

Fakulta strojní ČVUT

GRAViDAM – studentská firma

Hoffmann a Žižák spol. s r.o.

Immunotech

iPodnik cloud s.r.o

IVP ČZU

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

MONETA Money Bank

Můžeš podnikat, spolek

National Geographic Česko

NOTIX s.r.o.

Porsche Praha – Smíchov a Porsche Praha Prosek Promotym Praha

Rekrutační středisko Čechy, Armáda České republiky

Renocar, a.s.

ŠKODA AUTO Vysoká škola

TTC MARCONI

TUkas a.s.

Valeo

Vodafone Czech Republic a.s.

Vysoká škola logistiky / Vysoká škola hotelová a ekonomická / Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Wargaming

WeiPhone

ZKTV Production s.r.o.