Informace pro uchazeče

Vážení uchazeči, 

v těchto dnech Vám rozesíláme průvodní dopis a pozvánku na jednotné přijímací zkoušky (JPZ) u maturitních oborů. Uchazečům, kteří podali přihlášku přes systém Dipsy, budou dokumenty doručeny elektronicky přes systém Dipsy.  Uchazečům, kteří podali přihlášku hybridně či papírově, dokumenty doručí Česká pošta. 

Pro uchazeče, cizince dle Lex Ukrajina, kteří si podali žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka  a konají JPZ na naší škole, je v průvodním dopise uveden datum a  čas  pohovoru z českého jazyka.  Pokud tito uchazeči nekonají JPZ na naší škole,  bude jim samostatně doručen dopis  s informací o termínu (datum, čas) konání školního pohovoru z českého jazyka.  

Uchazečům, kteří podali přihlášky na učební obory a nekonají JPZ, bude doručen průvodní dopis  se základními informacemi.